Jak vytvořit drowa?

Při přípravě příběhu pro Demonu 2 jsem se snažil něco vygooglit o drowech a narazil jsem na tento podrobný popis jak hrát za temného elfa v NWN ze starého NWN PW světa Mintaka. Jelikož je ten text opravdu zdařilý dovolil jsem si to sem zkopírovat, aby to nikam nezapadlo. Článek jsem zkopíroval ze stránek “Říše Příběhů”.

Jak vytvořit drowa

Podmínky

 • Bílé vlasy a šedá kůže
 • Zlé přesvědčení (vyjímky budou výhradně s povolením DM)
 • Povolena jsou všechna povolaní krom paladina a druida
 • Zaklínač je automaticky nešlechtic
 • Muži uctivající Walgadur nesmí být kleriky!!
 • Povolání, která si vybírají přítelička volí z neutrálního, nebo zlého.
 • Přečtěte si pravidla o drowech

Několik postřehů a rad

Jméno postavy
První jméno je vaše jméno a druhé pak jméno rodiny/rodu. Pokud momentálně do žádné nepatříte (viz. dál o původu) jméno rodiny si nedávejte. Jakmile by jste byli přijati do hráčské rodiny toto jméno by nebylo aktuální.
Drowové používají ostrá písmena (r,s,f,v) a také apostrofy (‚) jak v drowských jménech tak v dalších názvech.

Šlechtic, nebo nešlechtic ??
Pokud chcete hrát šlechtice, budete zpočátku oblíbenější, mít větši volnost. Ale bude na vás kladena velká zodpovědnost a důkladné uvažování nad svými činy, jež se u šlechticů očekává. Selhání pak může vést rychleji k neoblíbenosti. Doporučil bych tedy začínajícím hráčům hru za nešlechtice. Nezapomeňte, že nešlechtic nemůže sesílat tmu, tak pokud za něj hrajete tuto schopnost nepoužívejte. Drowové šlechtice dokáží rozpoznat, takže pokud se s někým vidíte poprvé je vhodné mu napsat, jestli jste nebo ne.

Povolání vaší postavy

 • Kněžka má sice nejvyšší postavení, ale právě proto by ji měli hrát jen zkušení hráči. Jinak totiž můžete zkazit hru nejen sobě, ale i dalším co vás museli poslechnout. Povolání kněžky, je také náročné na samotného hráče. Zaprvé nesmí dělat chyby. Zadruhé s vámi ostatní drowové moc nekomunikují, díky strachu z kněžek. (Jedna nevhodná věta řečená kněžce může být pro postavu toho hráče velký problém)
 • Hrát zaklínače si promyslete. V drowské společnosti se k nim totiž nepřistupuje dobře, kvůli jejich nečisté krvi.

Původ vaší postavy

 • Neříkejte o postavě, že patřila do nějakého mocného rodu. Takový rod by ji určitě živou nepropustil.
 • Neříkejte také, že do nějaké rodiny stále patříte. Zaprvé musíte hrát, že patříte někomu kdo ve hře neexistuje. Zadruhé jen těžko pak jde aby si vás nějaká kněžka, kterou hraje hráč vzala pod svá křídla.
 • Vhodné je se považovat za někoho kdo byl propuštěn z nějaké rodiny, nebo utekl, či jeho rodina byla zničena.
 • Pokud chcete založit vlastní rodinu musíte mít v první řadě kněžku, co bude matkou rodiny. Toto neplatí pokud by vaše rodina byla nešlechtická, ale i tak vás musí vést žena.

Tipy pro roleplaying Drowa

Nadřazenost
Drowové ví, že jsou nadřazeni, zvláště elfům z povrchu. Drowové se rodí se schopnostmi, pro které by ostatní zabíjeli, aby je získali, takže je to důvod, proč je ostatní nesnáší a jsou žárliví.
TIP: Ať už otevřeným výsměchem ostatním rasám nebo tichým povýšením, drow dá ostatním na vědomí, že ať získali jakoukoliv moc za svého života, nemohou se porovnávat s mocí temných elfů, kterou získají při narození..

Ješitnost, samolibost, sobectví
Drowové věří jen sami sobě, jelikož důvěra v někoho jiného, je jim absolutně cizí. Spoléhají se neustále na své smysly a schopnosti aby přežili o čemž nesmí pochybovat, nebo podlehnou pokusům ostatních drowů o získání lepšího postavení.
TIP: Pokud nejsi nejlepší v tom, co děláš, budeš. Nechte ostatní myslet si, že jste určeni k tomu, mít moc.

Podezřívání a nedůvěra
Zrada a lži jsou mezi drowy očekávány. Dobře provedeny jsou uznávány. Navzdory jejich pocitu nadřazenosti, většina drowů má strach, že ostatní bytosti získají nějak vyšší moc a neustále je hlídají.
TIP: Nebuďte otevřeně nedůvěřiví; to může vyprovokovat útok. Buďte ostražití a volte svá slova pečlivě.

Pokora
I když je většině drowů cizí, pokora je nutná k přežití ve společnosti. Při konfrontaci se silnějším, temní elfové často přijmou své ponížení, aby se mohli pomstít. Mrtví mstu nemají.
TIP: Přestaňte být nadřazení a podlézejte, pokud musíte. Pokud přežijete, můžete nepřítele donutit žebrat před vámi později.

Obezřetnost
Drowové si nebezpečí zjistí a případný risk přijmou. Jen ti s přáním zemřít jsou ochotni se vrhnout do situací, které se mohou snadno obrátit proti nim. Neboli, drowové nebojují často za nic jiného než sami za sebe. Za „větším účelem“, jako služba bohu nebo přežití jejich Rodu, někteří drowové více riskují, ale jen největší fanatici bojují bez strachu.
TIP: Vždy mějte záložní plán, pokud první selže. Utečte z boje, aby jste mohli bojovat zítra.

Motivace
Každá akce musí mít účel a drowové k němu směřují každým svým krokem. Nejvíce motivováni jsou většinou nejmocnější.
TIP: Neustále myslete na své cíle. Jsou věci, které od života chcete a jdete si je vzít.

Drowská psychika
Uvažování drowů se velmi podobá ostatním národům, ale při tom je velmi odlišné Než někdo porozumí jejich historii a kultuře, musí znát emoce a síly, které je pohání kupředu. Přesto jsou odolní vůči stresu a frustraci odolávají mnohem lépe než lidé, či jiní tvorové.

Nenasytnost
Drowové prahnou po moci a bohatství, ale tyto touhy jsou silnější než prostá hrabivost. Vidí bohatství jako prostředky k moci a moc, jako prostředek k kontrole ostatních. Potřebují cítit, že někoho ovládají a nikoliv, že někdo ovládá je. Po celý jejich život, drowové jsou chyceni ve společnosti, ve které může být každý jejich krok ten poslední. Silní vládnou nad slabými a zabíjí je čistě z rozmaru. V takovém neklidném a hrubém prostředí vidí drowové moc a kontrolu nad ostatními jako bezpečí. Je to však jen iluze, jelikož i ti co získali jakýsi rozsah moci nad ostatními jsou neustále v nebezpečí, ale odmítají to přijmout – z velmi dobrého důvodu: Strach je považován za slabost a je-li ukázán, stanou se z dřívějších spojenců nejhorší nepřátelé a služebníků vrazi, toužící po moci. Bezpečí nebude dosaženo nikdy, dokud bude Drowská kultura existovat taková, jaká je.

Nenávist
Všichni drowové se mezi sebou nesnáší. Drow, který vidí někoho mocnějšího, inteligentnějšího, nebo nebezpečnějšího, vidí nepřítele. Každý věří v to, že právě on může být tím nejmocnějším—ve výsledném efektu, drowové touží po božství. Bezpečí každého drowa je značně závislé na jeho postavení ve společnosti.

Lenost
Drowové musí neustále zápasit a být ve střehu. Lenost často vede k porážce. Neustálá obezřetnost je přesto vyčerpává. Touha po moci je současně i touhou po možnosti odpočinku. Přestože všichni drowové meditují a věnují se odpočinkovým záležitostem, jen pár z nich zná význam skutečného odpočinku. Ti se potom stanou lenošnými a lhostejnými. Většinou jsou zabiti ostatními, kteří tím získávají další a další moc.

Zloba
Vztek je emoce, kterou drowové cítí neustále. Někteří věří, že vztek sám o sobě je nástroj: dává větší moc a převahu nad vašimi nepřáteli. Jiní věří (a těch je naprostá většina), že by měl být spíše skrýván a střádán: ukrýt vztek dává mnohem více příležitostí k pomstě. Většina si z obou názorů bere to, co zrovna situace vyžaduje, ale nikdo z nich nediskutuje o výsledku: pomsta.

Pomsta je považována za umění. Přijde rychle, nebo trvá staletí. Může být dlouhá a nesnesitelně bolestivá, případně bezbolestná a rychlá. Všichni drowové uznávají dobře provedenou odplatu, dokonce i když jsou oběť. Msty je tolik druhů, kolik je drowů. Každý z nich si již v mládí najde jemu milý způsob a používá ho jako „podpis“ a varování ostatním. Někteří preferují užívat techniky ostatních, aby je zmátli, ale už to se stane jejich stylem a drowové se učí prohlédnout takové podvody k najití skutečného viníka.

Domýšlivost
Domýšlivost je u drowů to stejné jako sebejistota. Skutečně skromný drow je odsouzen zůstat doživotně na dně mocenského žebříčku, ať jsou jeho schopnosti jakékoliv. Drowové se povyšují a vytahují nad ostatními, aby zakryli vlastní strach. Cokoliv otřese jejich sebejistotou, často ústí v záchvat hněvu. Ten se mění v malicherné drobné msty, nikoliv smrtelné, pouze za účelem zranit někoho.

Podvod
Podvádění je základní přirozenost drowů. Podvádí ostatní, aby chránili sebe, a podvádí sebe aby chránili své ego. Lhaní je druhá přirozenost všech drowů a říkání lží je schopnost pěstována již od dětství. Ovšem nemnoho drowů se odváží přímo lhát knežce.

Zrada
Zrada je skutečné umění pro většinu drowů, považována za nejsilnější faktor který může vést i ke zhoubě celé rasy. Nemělo by tedy být udivující, že většina drowů má tendence stávat se paranoidními. Určité množství podezřívání je mechanismus přežití; i když na mě nepřítel neutočí zrovna teď, každý si je jistý, že t v blízké budoucnosti udělá. Drowové, kteří se pouze brání, často podlehnou vlastnímu strachu.

Chtíč
Přes jejich napjaté vztahy ve společnosti, je udivující, že chtíč a smyslnost hrají jakoukoliv roli v životě drowů. Ale chtíč a sex jsou mohutní činitelé v psychologii drowů, dokonce díky tomu při sexu drowům nevadí ani osoba stejného pohlaví, neboť jde především o uspokojení. Sex má mnoho úloh. Je to uvolnění z napětí, chvilka pocitu blízkosti s ostatními a zažene strach a vědomí neodvratitelné smrti. Přes velmi dlouhý život, téměř žádný drow nezemře sešlostí věkem, takže plození potomstva je jediná cesta jak zachovat svoji krevní linii. Sex je také krátkým okamžikem, kdy drow může vyjádřit nicotný pocit přátelství k někomu jinému. Není to pořád, samozřejmě, ale drowové často pociťují uspokojení, pokud z mocných mohou být slabí a naopak. Otroci se stávají pány a pánové otroky. V tomto „uvolnění“, drow je nejblíže štěstí, jak se za celý život nejdále dostane. Nemají žádné porozumění pro monogamii nebo svatby. Mají děti pro zabezpečení krevní linie a Rodu a jen někdy si matka umane dítě chránit, ale většinou má tolik jiných partnerů, že o dítě se od narození nezajímá blíže, než jako na možného budoucího služebníka, případně rivala.

Uspořádání společnosti.

Vztahy mezi drowy nejsou jednoduché a jejich spravné pochopení je důležite pro každého drowa. Drowové žijí v matriarchální společnosti, kde vládnou ženy kněžky. Ostatni mají jim podřadnou úlohu a jejich důležitost záleží na povolání. Společnost se dělí na horní vrstvu šlechtu a obyčejné drowy nešlechtice.

Šlechtický původ
Přibližně 1/3 společnosti tvoří šlechtici. Společnost šlechty je prolezlá intrikami a více nebezpečná, ale má vyšší postavení. Šlechtici většinou ostatními opovrhují a pouze je využívají na podřadnejsi úkoly. Jakýkoliv nešlechtic se k nim musí chovat uctivě. Šlechticem se může buď drow narodit, nebo se jím stát, pokud ho někdo učiní členem šlechtické rodiny či rodu. To neplatí pro sluhy a otroky. Občas je take nešlechtická rodina povýšena některou z nejvyšších kněžek na šlechtickou rodinu, v takovém případě však rodina musí zvolit kněžku jež ji povede. Šlechtice jde na první pohled poznat, vyzařuje z něj magie, je draze oblékaný, nebo také podle způsobu pohybu. Šlechtic má schopnost seslat na určité území temnotu. Když se někdo stane šlechticem tuto schopnost získá a zůstane mu do konce života.

Členství v rodu či rodině
Naprostá většina drowu někomu patří. Nešlechtici tvoří rodiny, šlechtici pak rodiny a rody (existuje zákaz vzniku nových rodů, to neplatí o rodinách). Čim vyšší má rod/rodina důležitost tím větší důležitost mají i drowové jež jsou její součástí. Někteří drowové nikomu nepatří, ať už sami odešli (což si nemůže jentak někdo dovolit), nebo byli vyloučeni. Většinou jsou to nešlechtici, ale občas se objeví i volný drow šlechtického původu.
(více informací odstavci Šlechtické rody a rodiny)

Pohlaví
Ženy jsou fyzicky silnější než muži a ve společnosti je díky kněžkám jejich důležitost vyšší. Drowky mají zpravidla vyšší postavení, než stejně schopní muži.

Povolání
Kněžky stojící na vrcholu pyramidy jsou strašlivou rozhodujíci silou drowů. Každá kněžka má právo rozkázat jakémukoliv drowovi. Rozkaz, který dá šlechtici, co někomu patří však nesmí přímo ohrožovat jeho život, nebo majetek. To platí i pro drowy či otroky co patří některému šlechtici. Toto pravidlo neplatí pro vyšší kněžky, ty mohou vydat jakýkoliv rozkaz. Avšak si rozmyslí, jestli jim zato stojí spor s drowkou, jejíž drow díky rozkazu zemřel. Téměř většina drowek šlechtičen jsou kněžky, nešlechtična se kněžkou stát nemůže. (více informací ve článku Rozšiřující informace ke kněžkám)

Na pomyslném druhém místě jsou mágové a mniši. Mágové jsou vážení nejen pro svou inteligenci, ale hlavne pro ničivou sílu magie. Děti u nichž se projeví vysoká inteligence jsou posláni do Magické akademie, kde studují do své plnoletosti. Mniši jsou pak elitní ochránci, či vrazi. Cenění také díky své moudrosti. Další místa zaujímají vrazi a bardi. Své vlastní vrahy má téměř každá rodina, dobře slouží i jako špehové, či zloději. Bardi jsou u drowů dosti oblíbeni, neboť většina drowů má tanec a zpěv v oblibě. Dále jsou pak válečníci. Válečníci šlechtici a nadaní nešlechtici studují ve Vojenské akademii a již jen to, že drow přežil tuto výuku znamená, že je schopný. Hraničáři udržují mapy a jsou znalci cest v podtemnu, jsou cenění stejně jako válečníci.

Naopak na úplném dně jsou nešlechtičtí zaklínači. Na zaklínače je nahlíženo jako na odpudivou zvláštnost. Díky drowskému vyhraněnému postoji na čistotu rasy jsou zaklínači občas i zabíjeni a obětováni. Aby se stal zaklínač či bard šlechticem musí dostat povolení nejvyšší kněžky.

Víra
Walgadur (nazývaná někdy Pavoučnice, Paní temnoty, Paní stínu, Vražedkyně) zde tvoří „jediné“ náboženství. Uctívají ji téměř všichni drowové. Pokud drow uctíva současně (když někdo neprokazuje Walgadur úctu je mučen a zabit) i Enoratha nebo Char’wakuura, je to tolerováno, i když někteří a to predevším kněžky nemají takové jedince v oblibě. Bezvěrci jsou pronásledováni, mučeni a zabíjeni. Když se někdo přizná k vyznávání jiných bohů (neplatí pro otroky), znamená to pro něj jistou smrt v utrpení od kněžek.

Drideři v drowské společnosti

Ve společnosti drowů je možné narazit na dridera, i když jen velice vzácně. Drider byl původně drow, jenž dokázal něco, co zaujalo samotnou Walgadur a ta se jej rozhodla „Polopovýšit“. Proměnila jeho tělo tak, aby se jí více podobal. Takovýto drider je velice mocný a postavený v hierarchii města až nad kněžkami (pričemž si musejí vzájemně prokazovat úctu). Téměř ve všech případech je matka města driderem.
Tím že dcera zosnuje vraždu své matky, získa požehnání Walgadur a promění se v dridera, ve vzácných případech, kdy je nová matka slabá, jí zůstane podoba drowky, i přesto však může vládnout městu.
U ostatních drowů je téměř nemožné stát se driderem. Za celou historii trvající přes 3000 let je zaznamenáno jen 49 drideru-nematek. Z toho většinu tvořily ženy. Závěrem snad jen říci, že pokud se drider znelíbí samotné Walgadur není proměněn na drowa, ale čeká ho každodenní mučeni až do konce vší temnoty světa.

Pavouci v drowské společnosti

Pavouk je vyvoleným tvorem Walgadur. Drowové chovají speciální pavouky pro Walgadur, těm je zakázáno jakkoliv ublížit. Pokud to někdo udělá je mučen, nebo rovnou obětován Walgadur. Tito pavouci jsou považováni za cenné a nikomu neodpovídají, mají volnost svého pohybu. Každý takový speciální pavouk dokáže rozumně myslet. Jsou krmeni otroky a drowy provinilci, s jejichž obětováním se kněžky nechtějí namáhat. Na ostatní pavouky nevypěstované drowy je povoleno útočit pouze pokud oni zaútočí první

Další obecně známé věci

Láska
Ve společnosti drowů chybí jakákoliv láska. Je to dané především díky třem vlivům. Prvně krví Walgadur, zadruhé jejím uctíváním a zatřetí výchovou. Děti jsou odmala posílány od rodin na akademie, popřípadě do chrámu, kde jsou podrobeny výcviku a tvrdé disciplíně. S rodinou se pak vidí jen jednou nebo dvakrát do roka. A tak většinou už tady vzniká nenávist mezi dětmi a rodiči. Mezi chudinou nejsou až tak vypjaté vztahy, ale ani zde se nedá mluvit o lásce k rodičům. I díky všudypřítomné zradě, nebezpečí a strachu z kněžek Walgadur se mezi drowy nevyvíjí trvalejší pouta. Něco jako manželství drowové neznají. Když žena muže uzná za vhodného, pojme jej jako partnera, ať už kvůli jeho nadání v boji či magii nebo kvůli jeho tělu. Jakmile ji tento muž omrzí je většinou mučen a žena si najde jiného.

Dospívání
Drowové dospívají přibližně v 75 letech. Tomu je podrobena i doba výcviku u těch co se učí v nějaké instituci (Chrám, Magická akademie…). Po dovršení plnoletosti a složení zkoušek jsou odesláni ke svým rodinám/rodům.

Smrt
Drowové ve většine případů (myšleno jako celá společnost) neumírají stářím, ale jsou zabiti ambicióznějším drowem. Pokud je dost starý jeho příbuzní se postarají o jeho „odchod“, ale dožít se stáří se většinou nepodaří téměř nikomu. V případě, že drowka potřebuje pro zvýšení své pozice zabít muže, bez váhání to udělá. Pokud se chce ujmout místa mocnější drowky, počká na její chybu, „potrestá ji smrtí“ a zaujme její místo. Drowové tímto způsobem získávají místa těch nad sebou, pokud dokáží toho druhého zabít, dokáží tím, že jsou schopnější než on a mohou zaujmout jeho místo. Průměrný drow se dožije 300-400 let než je jeho život ukončen.

Sluneční světlo
Před několika lety vtrhl do podtemna samotný Anorelain. Detaily nejsou důležité a mění se vyprávění od vyprávění. To zřejmé však je, že zabil samotnou tehdejší arcikněžku a vykřičel celým Podtemnem vzkaz asi tohoto znění: „Každý drow co se objeví na povrchu za mé vlády nechť počítá se smrtí.“ Několik nevěřících drowů, pohybujících se po povrchu, bylo následně zabito povýšenci Anorelaina. Od té doby se všechny akce na povrchu, stejně tak i pouhé přesuny provádějí zásadně v noci.

Rozšiřující informace ke kněžkám

Postavení kněžky ve společnosti

Kněžky jsou ve společnosti postaveny nejvýše. Zodpovídají se pouze své přímé nadřízené, případně jejím nadřízeným kněžkám. Každá kněžka má právo rozkázat jakémukoliv drowovi. Rozkaz, který dá šlechtici, co někomu patří, však nesmí přímo ohrožovat jeho život, nebo majetek. To platí i pro drowy či otroky co patří některému šlechtici. Toto pravidlo neplatí pro vyšší kněžky, ty mohou vydat jakýkoliv rozkaz. Časté jsou vraždy mezi kněžkami, kdy se níže postavená kněžka chce dostat na vyšší místo. Avšak málokterá se pokouší útočit na vyšší místo přímo, raději si počká až kněžka nad ní udělá chybu a „potrestá“ ji za ní.
Jen málokdy se stává, že kněžka je zabita někým, kdo kněžka není. Taková osoba se potom přímo zodpovídá matroně, která pokusy o vraždy svých dcer z rukou někoho jiného než člena rodiny trestá velmi krutě, jelikož to oslabuje její postavení proti ostatním rodinám. Pokud shledá mezi svými dcerami slabý článek, nechá ho odstranit a nahradit v tajnosti, aby se nikdo nedozvěděl, že se někdo slabý do její rodiny mohl dostat.
Pro nikoho, kdo není kněžka, není možné dosáhnout takové úrovně, jakou mají vyšší kněžky. Jen pár nejlepších mágů a čarodějnic se dostává na úroveň těsně pod nimi. Všichni ostatní jsou až pod nimi. (dále viz.: Uspořádání společnosti)

Rozvržení doby při výuce

 1. Čast výcviku
  začátek: po odkojení, nebo až do 10ti let
  ukončení: 20let
  Už když kněžku ve velmi mladém věku odtrhnou od rodiny, většinou se již v tomto věku u ní vyskytovaly první znaky její moci. Jakmile byla přijata do chrámu, podstoupí začínající kněžka velmi tvrdou výchovu. Pokud kdykoliv během základního výcviku zklame, je bez sebemenšího zdržování zabita na příkaz vedoucí kněžky chrámu.
  Chrám může kněžka živá opustit pouze pokud dostuduje. V případě, že je její nadání shledáno nedostatečným, je zabita okamžité.
 1. Návštěva
  Ve svých dvaceti letech má přikázáno navštívit svoji rodinu, i když po tom ona sama vůbec netouží.
  Při návštěvě se většinou dívka dostane do přímé konfrontace s matronou/matkou. Takové porovnání sil většinou děvče odnese s hrubým poškozením zdraví. Potom je vrácena do chrámu, kde velmi pozorně naslouchá a učí se dalším mocím kněžky.
  V případě kněžek, jejichž rodiče nejsou známi či jsou mrtví zastoupí funkci opatrovníka vyšší kněžka, která ji do chrámu doporučila. Stejně tak to je u nešlechticů. Ta kněžka ji potom přijme za vlastní, čímž se děvče stává šlechtičnou. Pokud se však jejímu rodu znelíbí její postup v chrámu, zdá se jim neschopná, potom je ihned zabita.
 2. Část výcviku
  začátek: 20 let
  ukončení: 40let
  Až tato část se dá nazvat skutečným výcvikem. Kněžky již mají požadované vychování, ovšem stále neovládají znalosti. Díky „motivaci“ které se jim při návštěvě doma dostalo, jsou nyní více než ochotné hltat další vědomosti bleskovou rychlostí.
  Pokud nepostupují požadovanou rychlostí, případně dělají chyby, potom jsou vystaveny velmi brutálnímu mučení, aby si své omyly zapamatovaly velmi dobře. Zpravidla jim bývají v průběhu trestů opakovány, aby se jim vryly do vzpomínek spolu se silnou bolestí, kterou za své chyby sklidí, pokud je budou opakovat.
  Pokud však budoucí kněžka zopakuje stejnou chybu, případně se proviní vážnějším prohřeškem, je bez ztráty času zabita.
 3. Návštěva
  Po dalším několikadesetiletém výcviku je budoucí kněžka opět poslána na návštěvu domu.
  Druhé setkání s matronou/matkou nebývá již tak brutální. Spíše vyzvídá, zkoumá a zjišťuje více o své rodině, než mohla zjistit z knihoven v chrámu, kde jsou údaje o každé rodině pečlivě vedeny. Ne z důvodu, že by se zajímala o to, jak se jim vede, nebo chtěla znát všechny své příbuzné. Ale proto, aby jí dokázala co nejlépe rozvrátit, svrhnout matronu a zaujmout její místo. Té se toto jednání docela líbí, občas ji pomůže, nějakou informaci podstrčí. Baví se sledováním, jak se její padesátiletá „dcera“ snaží získat moc a postavení, které jí trvalo získat velmi dlouho.
  Po několika dnech až týdnech, kdy matku/matronu omrzí její věčná snaha, je děvče posláno zpět do chrámu.
 4. část výcviku
  začátek: 40 let
  ukončení: 75let
  Během této doby jí občas navštěvují její příbuzní. Ne, že by se zajímali, jak se jí daří. Spíše aby zjistili, jak se její moc vyvýjí, občasně ji mučili za zcela malicherné prohřešky případně se jen bavili její snahou studovat.
  Pokračuje v prohlubování znalostí toho, co se zběžně naučila již v druhé části studia.
  Pokud zklame během této části výcviku je mučena, pokud se jednalo o menší chybu. Pokud se menší chyby opakují, potom je mučení opakováno s větší bolestí po delší dobu. V případě, že se jedná o závažnější prohřešek, stráví pod ustavičnou bolestí několik měsíců. Během této doby je jí připomínáno co udělala za chybu. Další výcvik je odložen až po skončení nepřetržitého mučení (střídá se na ní několik kněžek, které když umírá ji vždy vyléčí a pokračují). Drowky jež podstoupí takovéto mučení se stávají těmi nejchladnějšími ve společnosti. Potom musí vše dohnat. Pokud se tak nestane, případně chybu opakuje znovu, dostane cejch „potupy“, kterýžto je viditelný pouze pro vyšší kněžky Walgadur. Při jakékoliv další chybě je kněžka bez lítosti obětována. Některé kněžky tutu část výcviku neunesou a jsou buď zabity, nebo po své potupě spáchají sebevraždu.

Návrat do společnosti
Do rodiny se vrací až po sedmdesátých pátých narozeninách, kdy je již plně schopná kontrolovat své emoce, do detailů zná magické rituály, které se používají při přivolávání pozornosti Walgadur, při modlitbách, ale i při mučení. Až v tuto dobu je považována za plnohodnotnou kněžku a smí využívat výhod, které jí toto postavení poskytuje.
V případě, že rodinu neměla, a rod, který ji adoptoval, o ní projeví zájem, je převedena k němu. Pokud o ni zájem nemá, potom je kněžka z chrámu vyhozena po ukončení studií a musí se o sebe postarat sama. Další osud kněžky závisí již čistě na jejím chování.

Obsah výuky

Největší část výuky věnují rituálům a obřadům spojeným s uctívaní Walgadur a využívaním jejích propůjčených sil. Ovšem opravdové znalosti přijdou, až jsou jmenovány právoplatnými kněžkami. Až potom je Bohyně skutečně považuje za své a podle jejich zásluh jim přiděluje více či méňe moci.
Další velká část jejich výuky spočívá v umění mučit. Je to jeden z nejtypičtějších znaků drowských kněžek, jejich schopnost způsobovat tu největší bolest. Žádná jiná rasa v tom není tak precizní a nepokročila v tomto oboru tak daleko, jako právě drowové. Ke své práci využívají všechny znalosti nabyté za několik tisíc let, od ocelovych řezných a bodných nástroju, přes vlastní moc svěřenou jim od Walgadur, po mučení psychycké ať už použitím kouzel, nebo trápením beznadějí jejich možnosti se osvobodit. Některé rituály bolesti jsou svázány přímo s určitými kouzly a použitým předmětem. Díky své moci mohou pak kněžky mučeného kdykoliv vzkřísit a pokračovat stále dokola ve své práci.

V další části se potom učí, jak velet svým budoucím podřízeným. Nepatří k tomu jen to, kdy udělit jaký příkaz, jak udělit příkaz. Spíše to, kdy je potřeba někoho povzbudit k praci (=mučit), případně odměnit (nejčastěji pouze vyjádřením ne-ignorace k jeho existenci). Vážnější odměny nebývají příliš uplatňovány, jelikož málokdo se dokáze kněžce tolik zavděčit. V případě, že se však tak stane, jsou kněžky ochotny zajít až dále a případně obdarovat někoho „přijatelným“ předmětem vyzrazujícím jejich náklonnost k jedinci, případně ho přijmout za svého milence (milenku), kterých je několik a střídají se podle rostoucí či klesající oblíbenosti u jejich paní. Stává se to však velmi zřídka a většinou tomu předchází velmi dlouhá služba kněžce.

V neposlední řade je u nich potlačováno projevování „zbytečných“ emocí. Stávají se tak chladné, zlé a bezcitné v chování k jiným. K tomuto často přispívá mučení a samotná nauka víry ve Walgadur. Samozřejmě se to netýká až tolik emocí, jež můžou dát znát ve společnosti svého partnera (partnerky). Kněžky tím potlačí i zbytky čehokoliv co by se dalo považovat za jiskřičku dobra.

HIERARCHIE

Matka
Matka je vládkyně celé rasy drowů. Zodpovídá se pouze samotné Walgadur, která ji také vydává občas rozkazy. Jen nejvyšší kněžky a jen matrony a arcikněžka se mohou k Matce dostat. Ostatní jen ve velmi vzácných případech. Pokud mají něco převelice důležitého, většinou mluví s arcikněžkou. Matka je vždy chráněna svou osobní stráží a nevychází téměř nikdy do města, zdržuje se většinou ve své pevnosti. Téměř pokaždé má podobu dridera (viz.: Drideři v drowí společnosti).

Arcikněžka
Je to nejvýše postavená kněžka, hlavní dcera Matky města. Stará se o správu chrámové hierarchie a o většinu důležitých věcí, jejichž řešení konzultuje v případě důležitosti s Matkou.
Spadá přímo pod Matku města, jíž se zodpovídá ze svých rozhodnutí. Matka jí podporuje a využívá ji (protože arcikněžkou se stane jen ta nejnadanější z dcer). Arcikněžka se stará o zajištění chodu hlavního města, narozdíl od Matky, která se zabývá politikou a záležitostmi celé rasy.

Matrony
Matrony jsou vůdkyně nejvýznamnějších rodů ve městě. Jejich třída je něco postaveného lehce mimo hlavní proud… (je to něco jako rada starších) Úroveň mají téměř na úrovni arcikněžky. Ta od nich nepožaduje mimo přijatelného chování žádné věci jež by omezovaly matrony, či jejich rod. Matrony jsou přítomné některým rozhodnutím jež vydává Matka města a dalo by se o nich říci, že je to ta největší smetánka města. Samozřejmě se mezi sebou nesnáší, ale nebojují spolu otevřeně. Pokud by tak učinily, můžou dostat svůj rod do rodové války. Nemají přímou účast na dění v chrámu a spíše se zabývají politikou a vedením svých rodů. Nezasahují přímo arcikněžce do jejich hlavních úloh při správě chrámové hierarchie, ale pokud chtějí na určité místo dosadit určitou kněžku můžou toho dosáhnout skrytě pomocí intrik.

Nejvyšší kněžky pomocnice
Čtyři z nejvyšších kněžek bývají arcikněžkou vybrány jako její osobní pomocnice. Ať už pro potřeby magické, mocenské, nebo čistě soukromého charakteru. V případě, že se však arcikněžce některá z nich znelíbí, je bez slitování okamžitě umučena. Její místo zaujme jiná nejvyšší kněžka, vybraná arcikněžkou.

Nejvyšší kněžky
Dále následuje skupina osmi nejvyšších kněžek, často vlastních dcer matron. Mezi nimi probíha nejtvrdší boj snad v celé společnosti kněžek. Spolupracují spolu jen pokud je to pro ně velmi výhodné, nebo z donucení Matky, případně arcikněžky. Jinak spolu soupeří a snaží se navzájem zabít, či jinak zdiskreditovat, aby právě ony zaujaly pozornost arcikněžky a staly se jejimi pomocnicemi.
Právě některé nejvyšší kněžky jsou pověřeny vedením enkláv. Zodpovídají se v tom arcikněžce.

Vyšší kněžky
Vyšší kněžky jsou velice zkušené kněžky; za svůj život se naučily ovládat dokonale způsoby a prostředky společnosti. Jsou zběhlé v intrikách a mají od Walgadur svěřenou už velmi vysokou moc (lvl 17 a víc). Jsou obávané ve společnosti a před jejich hněvem se již téměř nejde schovat. Také jejich znalostem odpovídá i postavení v chrámové hieararchii. Mohou si dovolit mluvit o málo volněji s nadříznými a snaží se zaujmout pozornost arcikněžky. Jejich další postup nahoru je velmi omezen, jen ty nejschopnější se protlačí na místo jedné z osmi nejvyšších kněžek.

Kněžky
Jakmile žena ukončí chrámovou výchovu, je jmenována kněžkou. Od této chvíle smí užívat veškerých svých pravomocí. Vrátí se k rodině/rodu, která ji „vlastní“ a slouží podle toho, jak ji vyšší kněžky zaradí. Pokud je schopná a rozumná, může se propracovat až na nejvyšší postavení. Avšak mnoho kněžek umírá rukou nadřízených pokud v něčem zklamou.

Šlechtické rody a rodiny

Rody a rodiny
Tento text se bude výhradně věnovat šlechtické části společnosti. Společnost tam je uspořádána do rodu a rodin. Rody jsou velmi mocné uskupení až několika desítek tisíc drowů. Mimo několika hlavních rodů, které se podílí přímo na politice měst a rasy, jsou i rody slabší. Rody spolu navzájem obchodují a v určitých mezích spolupracují.
Druhou část šlechtické společnosti zaujímají rodiny. Ty zpravidla jsou méně početné a plní zakázky a úkoly rodů.
Nešlechtici žijí zpravidla v menšich rodinách, kde rozhoduje matka rodiny, i když není kněžka. Jejich systém uspořádání je různý rodinu od rodiny.

Každý rod vede matrona. U rodin rozhoduje matka rodiny. Matrona či matka rodiny musí být vždy kněžka, když jsou vyvražděny všechny knšžky v rodě či rodině, ta tím zanikne. Dnes už je zákaz vzniku nových šlechtických rodů vydány před přibližně 800 lety tehdejší Matkou. Toto pravidlo však neplatí o rodinách.

Změna matrony
Aby se drowka mohla stát matronou musí připravit rituál k Walgadur a zabít starou matronu. Tento ritual je vázán mocnou kletbou a ta drowka která prohraje natrvalo zemře.

Uspořádání rodu a rodin

 • vládnoucí matrona (u rodin matka rodiny)
 • její první dcera
 • další dcery podle přání matrony/matky rodiny, které jsou / učí se na kněžky
 • další dcery který se neučí na kněžky
 • ostatní kněžky
 • nejstarší syn matrony
 • synové matrony (u rodin matky rodiny)
 • první muž (současný partner matrony)
 • mág domu (pokud žádny ze synů se jím nestal)
 • mistr stínů (pokud žádny ze synů se jím nestal)
 • mistr boje (pokud žádný ze synů se jím nestal)
 • další kouzelníci, vrazi a bojovníci podle svých zásluh (ženy zpravidla výše postavené než muži)
 • služebníci
 • otroci

Domy rodů
Každý rod má svůj Dům. Je to sídlo matrony a jejich přímých a nejschopnějších dětí. Tento Dům plní funkci rezidence matrony a pevnosti rodu. Ostatní členové rodu žijí ve vlastních domech.

Vstup do rodu
Existují dva způsoby, jak se stát členem rodu.
Pokud se narodí dítě člence rodu, tak se stane automaticky členem rodu.
Druhá možnost je, když rod chce někoho, ať už jako mága, nebo otroka, kdo slouží šlechtické rodině, nebo nešlechtické rodině. Takového drowa si rod může přivlastnit a pokud on/ona má i své sluhy, tak i oni se stanou součástí rodu. V případě, že ho bere ze šlechtické rodiny, bývá zvykem za něj zaplatit.

Napsat komentář