Odbornosti (Featy) NWN

Animal Empathy

  • Vlastnost: Charisma.
  • Vyžaduje výcvik: Ano.
  • Povolání: Druid a hraničář.

Úspěšné ověření dovoluje postavě zmámit nebo ovládnout určitá stvoření.
Ověření: Zvířata a hrozivá zvířata mají TO 20 + vitalita daného stvoření. Pro bytosti a kouzelné bytosti je TO (DC) 24 + jeho vitalita. Pokud je ověření úspěšné, je stvoření omámeno, pokud ověření překoná TO o šest nebo více, je stvoření ovládnuto.
Zvláštní: Pokud postava nezvládne ověření o pět nebo více, stane se stvoření nepřátelským. Použití: Vyberte si tuto dovednost a potom cílové stvoření. Ovládnutá stvoření jsou kontrolována jako by byla vaše. Stvoření zůstane omámeno nebo ovládnuto po jedno kolo na úroveň postavy, která tuto dovednost používá.

Concentration

  • Vlastnost: Odolnost.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Ověření koncentrace je prováděna kdykoliv je vaše postava vyrušena během sesílání kouzla. Je také prováděna při snaze vyhnout se účinkům dovednosti „výsměch“.
Ověření: TO (DC) pro úspěšné ověření je rovna 10 + velikost utrpěného zranění + úroveň kouzla. Sesílatel navíc získává penalizaci -4 ke svému ověření, pokud je v dosahu tří metrů od svého nepřítele.
Použití: Automatické.

Disable Trap

  • Vlastnost: Inteligence.
  • Vyžaduje výcvik: Ano.
  • Povolání: Všechna.

Dovednost umožňuje postavě provést s pastí různé činnosti.
Ověření: U každé pasti může postava provést čtyři činnosti, které jsou různě obtížné. Základní TO je určena obtížností pasti a ta je upravena podle obtížnosti prováděné činnosti. Určení obtížnosti pasti upravuje TO o -7. Označení pasti, tak aby byla viditelná pro ostatní členy družiny upravuje TO o -5. Sebrání pasti upravuje TO o +10. Odstranění pasti nijak TO neovlivňuje.
Zvláštní: Zloději jsou jediným povoláním, které dokáže zneškodnit past s TO 35 nebo větší. Pokud má postava stupeň dovednosti Položení pasti 5 a více, získává +2 synergický bonus k ověření Odstranění pasti.
Významné selhání: Významné selhání při zneškodňování pasti znamená, že se past okamžitě spustí.
Použití: Určení, Označení, Sebrání a Odstranění jsou možnostmi v menu na detekované pasti.

Heal

  • Vlastnost: Moudrost.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

S touto dovedností může postava používat zdravotnickou soupravu pro léčbu zranění, otravy a nemocí.
Ověření: Pro léčbu otravy a nemocí musí léčitel uspět v ověření proti jejich TO. Pokud se mu to podaří cíl je uzdraven a získá počet životů, který je roven hodu dovednosti plus všechny modifikátory. I když cíl netrpí otravou nebo nemocí, stejně jsou jeho zranění vyléčena.
Použití: Použijte zdravotnickou soupravu na zraněné stvoření.

Hide

  • Vlastnost: Obratnost.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Tato dovednost umožňuje postavě se krýt před nepřáteli. 
Ověření: Postava musí uspět při ověření Všímavost hledajícího stvoření. Pokud uspěje zůstane neodhalena.
Zvláštní: Dovednosti Skrývání a Tichý pohyb se spojí do jediné činnosti Utajení. Pohyb v módu Utajení je pomalejší než normální rychlost. Použití zbroje nebo louče potlačuje tuto schopnost, ale horší osvětelní poskytuje bonus. Postavu, která je v módu Utajení je obtížnější spatřit, pokud stojí v klidu a pokud je menší postavy.
Použití: Vyberte si činnost Utajení z menu zvláštních schopností. Neviditelné postavy automaticky vstoupí do módu Utajení. Protihody na Všímavost a Naslouchání jsou prováděny jednou za kolo, když je to možné.

Listen

  • Vlastnost: Moudrost.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Naslouchání upozorní postavu na skrytá stvoření, která mohou být poblíž.
Ověření: Naslouchání objeví ukrytá stvoření, ověřením proti jejich schopnosti Tichého pohybu. Úspěšné ověření skryté stvoření zviditelní a to se stane platným cílem pro naslouchajícího.
Zvláštní: Pokud postava stojí v klidu, získává +5 bonus k ověření Naslouchání. Postava s odborností Bdělost získává bonus +2. Hraničáři získávají bonus, pokud naslouchají svému rasovému nepříteli. Elfové, gnómové a půlčíci mají +2 rasový bonus k ověření Naslouchání. Půlelfové získávají +1 rasový bonus.
Použití: Naslouchání je součástí činnosti detekce. V pasivním módu jsou ověření prováděna automaticky každé kolo. Aktivní mód detekce je činností, která snižuje normální rychlost pohybu. Postava při ní provádí aktivní Naslouchání, ověření Všímavosti a Hledání.

Lore, Knowledge

  • Vlastnost: Inteligence.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Znalosti umožňují postavě identifikovat neznámé kouzelné předměty. Ověření: Hod proti hodnotě neurčeného předmětu, pro zjištění magických vlastností, které by předmět mohl mít.
Zvláštní: Bardi dokáží určovat předměty snadněji nežli ostatní povolání. Rozličná kouzla a předměty mohou přidat bonus k dovednosti znalost.
Použití: Automatické pokaždé, když si postava prohlíží předmět.

Move Silently

  • Vlastnost: Obratnost.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Postava se může potichu protáhnout okolo nepřítele.
Ověření: Ověření Tichého pohybu je konfrontována s ověřením Naslouchání poslouchajícího stvoření. Pokud je postava úspěšná, protivník si nepovšimne jejího pohybu.
Zvláštní: Dovednosti skrývání a Tichý pohyb se spojí do jediné činnosti Utajení. Pohyb v módu Utajení je pomalejší než normální rychlost. Nošení zbroje tuto schopnost potlačuje, ale špatné osvětlení může poskytnout bonus.
Použití: Vyberte si činnost Utajení z menu zvláštních schopností. Neviditelné postavy automaticky vstoupí do módu Utajení.

Open Lock

  • Vlastnost: Obratnost.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Tato dovednost umožňuje postavě dostat se do zamčených místností a otevírat uzamčené nádoby.
Ověření: TO je určena obtížností zámku. Úspěšné ověření otevře zámek.
Zvláštní: Zlodějské nástroje poskytnou postavě bonusy k pokusu o otevření zámku, ale v průběhu použití jsou zničeny, ať je pokus úspěšný nebo ne.
Použití: Vyberte si dovednost a poté zamčený objekt.

Parry

  • Vlastnost: Obratnost.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Kryt umožňuje postavě blokovat přicházející útoky a provádět případné protiútoky.
Ověření: TO je upravený hod útoku přicházející rány. Úspěšné ověření na Kryt znamená, že útok nijak nezraní kryjící se postavu. Postava dokáže vykrýt za jedno kolo pouze tolik útoků, kolik jich má sama k dispozici.
Zvláštní: Pokud je kryt úspěšný a rozdíl mezi hodem a TO je deset bodů nebo více, nastane protiútok. Protiútok je prováděn postavou, která se úspěšně kryla, se všemi útočnými bonusy, proti vykrytému protivníkovi.
Použití: Vyberte si mód Krytí. Postava zůstane v tomto módu, dokud není ukončen.

Perform

  • Vlastnost: Charisma.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Bard.

Bard používající Umění může zpívat bardské písně, které zlepšují schopnosti jeho spojenců v boji a odolat útokům ovlivňujícím mysl. Umění je nezbytné pro každého barda, který chce mít přístup k písním barda.
Ověření: Není potřeba. Čím vyšší úroveň této dovednosti, tím lepší píseň.
Použití: Vybraná dovednost ovlivňuje spojence v okruhu 30 stop od zpěváka.

Persuade

  • Vlastnost: Charisma.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Úspěšné ověření Přesvědčování přiměje NPC, aby odhalila dodatečné informace nebo dala postavě při rozhovoru dodatečné věci.
Ověření: TO je určena NPC se kterou hovoří postava.
Použití: Při rozhovoru.

Pick Pocket 

  • Vlastnost: Obratnost.
  • Vyžaduje výcvik: Ano.
  • Povolání: Všechna.

Okrádání dovoluje postavě sebrat věci z batohu někoho jiného.
Ověření: Úspěšné okradení má dvě části. Za prvé, předmět musíte získat a poté okradený nesmí zaregistrovat váš pokus. Ukradení předmětu představuje jednoduchý test proti TO cíleného stvoření. Základní TO neutrálního nebo tolerantního stvoření je 20 a pro nepřátelské stvoření 30. Hod je upraven o penalizace zbroje. Cíl potom provádí jako protiváhu ověření Všímavosti proti ověření Okradení postavy. Nepřátelská stvoření mají ke svému ověření Všímavosti +10 bonus. Pokud okrádané stvoření uspěje v tomto protichůdném ověření, odhalí pokus o krádež. NPC, která odhalí takový pokus se stane nepřátelskou a PC je informována, že se postava pokusila o její okradení. Pokud postava uspěje v obou ověřeních, potom předmět ukradne bez odhalení.
Použití: Vyberte dovednost a poté vyberte platný cíl.

Search

  • Vlastnost: Intelligence.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Hledání se používá pro odhalení pastí.
Ověření: Odhalení pasti je ověřením, kdy proti sobě stojí schopnost Hledání postavy a TO, která se rovná ověření dovednosti Pokládání pasti plus síla pasti. Zloději jsou jediným povoláním, které dokáže odhalit past s TO větší než 35 .
Zvláštní: Elfové a trpaslíci získávají +2 bonus ke svému Hledání a půlelfové získávají bonus +1.
Použití: Hledání je součástí činnosti detekce. V pasivním módu jsou ověření prováděna automaticky každé kolo. Aktivní mód detekce je činností, která snižuje normální rychlost pohybu. Postava při ní provádí aktivní Hledání, ověření Všímavosti a Naslouchání.

Set Trap

  • Vlastnost: Obratnost.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Tato dovednost umožňuje postavě klást pasti.

Zvláštní: 5 a více stupňů v dovednosti Odstranění pasti poskytuje +2 synergický bonus k ověření Pokládání pasti. Všichni členové družiny vidí pasti, které položila postava.
Významné selhání: Pokud ověření nesplníte o 10 nebo více, past sklapne při pokusu o její položení. Toto se může stát pouze v případě, že se pokoušíte položit past v boji.
Použití: Použijte soupravu pastí ze svého inventáře. Na zemi se po použití objeví ikona viditelná pro vás a členy vaší družiny.

Spellcraft

  • Vlastnost: Inteligence.
  • Vyžaduje výcvik: Ano.
  • Povolání: Všechna.

Čarozpyt se používá pro určení kouzel a pro provádění proti kouzel.
Ověření: Úspěšné ověření znamená, že postava poznala kouzlo, které sesílá nepřítel. TO tohoto ověření je rovna 15 + úroveň kouzla. Za každých 5 stupňů v této dovednosti postava získává +1 bonus k záchranným hodům na kouzla.
Zvláštní:Specializovaný čaroděj získává +2 bonus, pokud jde o kouzlo ze školy, na kterou se specializuje. Stejně tak je potřeba úspěšné ověření Čarozpytu, než se postava může pokusit o protikouzlo. Specializovaný čaroděj utrpí -5 penalizaci, pokud jde o kouzlo ze školy, která je pro něj zakázaná.
Použití: Ověření Čarozpytu jsou automatické, kdykoliv je poblíž sesíláno kouzlo.

Spot 

  • Vlastnost: Moudrost.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Úspěšné ověření Všímavosti odhalí skrytá stvoření.
Ověření: TO se určuje podle ověření Skrývání dotčeného stvoření.
Zvláštní:Odbornost Bdělost přidává +2 bonus k ověření Všímavosti. Hraničáři mají bonus ke Všímavosti, pokud jde o jejich upřednostňovaného nepřítele. Elfové získávají +2 bonus k Všímavosti a půlelfové +1.
Použití: Všímavost je součástí činnosti detekce. V pasivním módu jsou ověření prováděna automaticky každé kolo. Aktivní mód detekce je činností, která snižuje normální rychlost pohybu. Postava při ní provádí aktivní Všímání, ověření Naslouchání a Hledání.

Taunt

  • Vlastnost: Charisma.
  • Vyžaduje výcvik: Ne.
  • Povolání: Všechna.

Výsměch se používá k vyprovokování nepřítele tak, že si na chvíli přestane dávat pozor.
Ověření: TO (DC) pro úspěšné ověření je rovna 10 + velikost utrpěného zranění + úroveň kouzla. Sesilatel navíc získává penalizaci -4 ke svému ověření, pokud je v dosahu tří metrů od svého nepřítele.
Zvláštní: Penalizace za Výsměch se nesčítají.
Použití: Vyberte si dovednost a poté cíl.

Use Magic Device

  • Vlastnost: Charisma.
  • Vyžaduje výcvik: Ano.
  • Povolání: Bard a zloděj.

Úspěšné Použití kouzelných předmětů umožňuje postavě použít kouzelný předmět tak, jako by měla potřebné povolání, rasu nebo přesvědčení.
Ověření: Základní TO je určena hodnotnou předmětu a upravena typem napodobení o které se postava pokouší. Pokud se postava snaží napodobit určitou rasu, TO je povýšena o 5. Pokud se snaží napodobit určité přesvědčení, TO se zvedá o 10. Napodobení určitého povolání neupravuje základní TO žádným směrem.
Použití: Automatické, kdykoliv se postava pokouší použít předmět, který normálně použít nemůže kvůli svému povolání, rase nebo přesvědčení.

Napsat komentář