Tipy pro Neverwinter Nights 2 toolset newbíky. (6.část)

V poslední části překladu návodu „Technical, Grand Fromage’s NWN2 Toolset Guide For Noobs Like You“ si ukážeme jak se v NWN2 toolsetu tvoří navazující lokace. V minulém díle jsme zkrášlili okolí vesnice a teď už by jste měli mít jakousi představu o tom jak se dělají exteriéry v NWN2. Pokud tvůrce věnuje tvorbě lokace dostatečný čas, je trpělivý a pečlivý, vytvoří jedinečnou originální lokaci. Krásná lokace samozřejmě není středobodem modulu, ale podstatným způsobem prezentuje váš modul a spoluvytváří celkovou atmosféru modulu. Proto se ani tato část tvorby modulu nesmí podcenit. Dobrý tvůrce lokace je pro modul nepostradatelný stejně tak jako ostatní profese, které se na modulu podílejí.

Navazující lokace
V NWN1 se navazující lokace vytvářela pečlivým počítáním a pozorováním jednotlivých krajních tileů, tak aby byly logicky replikovány na druhé straně. Ale v NWN2 tento postup není už možný, přesto je v NWN2 mnohem lehčí vytvořit navazující lokaci.

Pro demonstraci pojďme postavit jednoduchou lokaci.

Tato malá 12×12 lokace má velký hřeben, nějaké stromy a budovy náhodně rozházeny po okolí. Dostupnou část lokace jsem označil černým čtvercem pro lepší znázornění. A teď vytvoříme jižní lokaci stejné velikosti, která bude přímo navazovat na tuto lokaci a bude perfektně sladěná se sousedící lokací.

Nejdříve z duplikujeme lokaci.

Otevřete a přejmenujte vaší duplikovanou lokaci. Teď musíme přesunout mapu dolů, pomocí nástroje „resize tool“. Nejdříve lokaci musíme zduplikovat.

Pro další ilustraci(z jiného důvodu jsem změnil texturu země).

Lokace uvnitř černého rámu je naše aktuální dostupná lokace, ostatní je kulisa. To co teď uděláme je přesunutí mapy, tak že modrý rám se stane dostupnou lokací a z lokace v červeném rámu(která je dostupná v duplikované lokaci na severu) se udělají nové kulisy. Tímto způsobem do sebe obě lokace perfektně zapadají a vy prakticky můžete vidět co se nachází v druhé lokaci, před tím než do nich vejdete.

Dalším krokem je smazání všech placeable v severních kulisách, jinak se přesunou a všechno pokazí. Kulisy jsou dva široké metatile, takže všechno na severu jde pryč.

A teď přejdeme k procesu změny velikosti lokace. Zvětším jih o 12 tile a sever zmenšíme o 12 tile (samozřejmě, že toto platí pro tuto 12×12 lokaci). Znovu pro jasnější ilustraci:

Po změně velikosti lokace, získáte tento výsledek:

Zde máte naší výslednou lokaci. Bývalá dostupná část lokace se stala novými severními kulisami (modrý rámeček), bývalé kulisy, které jsou teď částečně v nové dostupné části lokace jsou v červeném rámečku a dostupná část této lokace je v černém rámečku. Lokace teď na sebe perfektně navazují.

Jindragon: Tento postup samozřejmě můžete použít při stavbě svého modulu, když budete chtít nějakým způsobem provést spojení dvou sousedních lokací. Ale vezmete v potaz i jiné techniky či možnosti spojení dvou lokací. Lokace můžete také propojit pomocí světové mapy, dialogu, nebo i můžete mezi jednotlivými lokacemi nechat volnější prostor, který se jakoby ztrácí v kulisách. Tvůrce by měl zvážit jakou techniku použije podle druhu modulu a lokací, které propojuje.

I když jsem ukončil překlad tohoto článku, nebude to můj poslední článek, který jsem o NWN2 toolsetu napsal. Chystám se také někdy přeložit článek „Placeable Walkmesh Helper„, který popisuje jak postavit most po kterém postava může přejít, tedy tak zvaný walkable placeable. K této problematice se znova vracím, i když jsem o ní již tak trochu psal v článku „Jak na walkmesh v NWN2 toolsetu?„. Je to přece jen jedna z nejzmatenějších věcí v NWN2 toolsetu a mnoho tvůrců se ptá jak na to.