Tvůrci NWN světů

Možná někoho zajímá, jaké je zákulisí tvorby světů a co jsou vlastně ti WB zač? Tvořitel světů, World Builder, WBéčko, tak říkáme nadšencům, kteří v NWN toolset vytvářejí nové fantasy světy a dobrodružství pro své hráče. Co všechno tvorba v NWN toolsetu obnáší a jaké jsou na tvůrce kladeny požadavky? Jaké znalosti a talent by mělo WBéčko mít? V tomto článku si posvítíme na tvůrce světů (WB) v toolsetu Neverwinter Nights a důkladně je rozebereme!

Nestvůra WB
Jedná se o potvory s vysokým stupněm individualismu, kreativity a tvrdohlavosti. Jsou schopni se na několik hodin zavrtat do NWN toolsetu, tvořit nové lokace, scripty, tilesety, modely, herní systémy a questy. Není radno je příliš dráždit jakoukoliv kritikou, jelikož jejich ješitnost stoupá s jejich úrovní. Pozor na speciální útoky WBéček, jako například nehratelný spawn NPC, nebo neřešitelný quest. Ale největším bonusem u této příšery je vytrvalost a nezdolnost s jakou tvrdošíjně pokračuje k zdánlivě nedosažitelným cílům.

Povolání neboli Class WB

Scripter
Srdcem každého modulu je herní systém (například systém smrti, perzistence, XP systém, atd.). Scripter pomocí NWN scriptovacího jazyka, který je velmi podobný C, dává vlastně modulu většinu herních prvků. NWN scripty můžou být použity pro ovládání prostředí, událostí, postav a téměř každého aspektu hry. Scripter má většinou nadání pro logiku a matematiku. Scripter by měl být taky výborným analytikem, který dokáže najít efektivní a jednoduché řešení pro daný herní systém. Samozřejmě výhodou jsou jakékoliv programátorské znalosti a zkušenosti. Přesto si myslím, že NWN scriptování je nejlepším startem pro začínající programátory. Scripty jsou duší modulu a pro to je tak, pro každý modul, důležité mít kvalitního scriptera.

Návrhář lokací
Neverwinter Nights modul obsahuje kromě scriptů také lokace, jedná se o prostředí v kterém se odehrává hra, jako jsou hluboké lesy, malé vesnice, bohatá města, hrady a dungeony. WB které tvoří lokace musí mít především cit a talent pro grafiku. Ale také fantazii s vysokým stupněm kreativity. Kvalitní lokace se nevytvoří za hodinu, zde je potřeba velké trpělivosti s důrazem na detaily. WB návrhář se musí s každou lokací opravdu pomazlit. Pozor! Tvorba lokací v NWN1 oproti NWN2 je diametrálně odlišná. V NWN1 toolsetu mají tvůrci k dispozici prefabrikáty, které dávají dohromady jako lego. Výhodou je menší časová náročnost a jednoduchost a zas na druhou stranu nevýhodou je poměrně malá svoboda tvůrce vytvořit lokaci podle svých představ. V NWN2 toolsetu je tvorba lokací mnohem složitější a vyžaduje od tvůrců mnohem více času a schopností, ale zas na druhou stranu poskytuje WB prakticky neomezenou svobodu v tvorbě a tak můžou návrháři lokací upustit uzdy své fantazie. Návrhář lokací by měl být především grafik a tak trochu umělec. Jakékoliv grafické znalosti a talent jsou výhodou, ale i pro začínajícího grafika může být NWN odrazovým můstkem pro jeho další kariéru.

Návrhář příběhu, dialogů a questů
Dalším velmi nezanedbatelnou součástí NWN modulu jsou dialogy NPC postav, questy a samotný příběh modulu. Modul bez silného příběhu a s nudnými dialogy a questy, je jen nemastným a neslaným shlukem lokací a scriptů. Příběh prostřednictví dialogů a questů vtáhne hráče do hry a umocňuje tak jeho prožitek z hraní. Ani tato tvorba není jednoduchá, pokud chcete dosáhnout vysoké kvality. Příběh musí mít kvalitní zápletku a dialogy by měli být přirozené a především vtipné. I zde musí být WB velmi trpělivý, kreativní a dát volnost své fantazii. Návrhář příběhu je takovým amatérským spisovatelem, talent pro vyprávění příběhů je zde nutností.

Prestižní povolání

Všestranné WB
Tvůrce, který má vysoký multi-level všech uvedených povolání. Většinou pracuje sám na jednom modulu. Práce v týmu mu připadá omezující, nechce dělat žádné kompromisy. Nedokážu si tedy představit jak to zvládají, ale zcela jistě jsou posedlí nějakým tím démonem, který je žene vpřed. Jejich výsledné moduly jsou mnohdy úspěšnější, nežli velké projekty od velkých týmů.

Tvořitel HAKů
Tak toto prestižní povolání skoro v naší komunitě není zastoupeno. Další součástí modulu můžou být HAKy, tedy balík rozšíření hry, které z velké části tvoří amatérští tvůrci. Mohou to být nové tilesety, ikonky, modely NPC, atd. Zde už jsou potřeba vyšší znalosti počítačové grafiky a samozřejmě zas ten talent. Ale zas zde platí, učený z nebe nespadl, takže i pro ty kteří se zajímají o 3D a 2D počítačovou grafiku to může být zajímavý start nové kariéry.

Tvořitel hudby
Atmosféru hry dokresluje hudba v pozadí, zde se můžou uplatnit všichni amatérští skladatelé.

Tvorba modulu
WB tvoří modul pomocí NWN toolsetu a to buď PW svět pro více hráčů, singl modul pro jednoho hráče, a nebo dobrodružství pro malou partičku hráčů s jedním DM. Singl moduly se prakticky v naší česko-slovenské komunitě netvoří, což si myslím, že je velká škoda.

Na co se každý WB musí připravit

Kritika
Ať se vám to líbí nebo ne, jakmile vaše dílo zveřejníte tak na vaší hlavu krom té chvály a díků(které každý WB očekává) přijde i kritika. Vy, mi jistě řeknete, že se konstruktivní kritiky nebojíte a jste připraveni čelit čemukoliv. Ale, ona vám ta kritika v určitých chvílích možná bude připadat nespravedlivá a pokud ten tlak trvá může vás to úplně rozložit. Málo kdo tento dlouhodobý tlak ustojí. Dělat WB znamená mít pevné nervy a umět se účinně bránit všemu zlému.

Komunikace
Pokud tvoříte modul pro ostatní hráče, musíte se svojí hráčskou komunitou neustále komunikovat. Tady vidím nejčastější chybu WB, některým připadá diskuse na forum zbytečná, jiní jsou zas líní psát na forum, nebo jim to psaní moc nejde. Velkou roli v chování hraje i osobnost WB, pokud je jeho bonus arogance a ješitnosti vysoký, tak dříve nebo později narazí na nepochopení svých hráčů a i členů týmu. Pokud se rozhodnete předhodit toho svého mazlíčka divokému davu hráčů, můžou nastat situace na které možná nebudete zcela připraveni. Následné zklamání a emoce, pak může přivodit ztrátu nadhledu a motivace. Vycházet dobře se svojí komunitou je základem dobrých vztahů v modul. Pokud dobře o všem co děláte své okolí informujete a reagujete na dotazy vašich hráčů, předejte velkému množství problémů.

Tým
Pokud pracujete na modulu v týmu, musíte být připraveni na cokoliv. Někteří hráči si myslí, že čím větší je WB tým, tím bude rychlejší růst modulu. Jenže, jak už jsem tu psal, dobří WB jsou většinou individualisti, mají vlastní styl práce a vlastní představu o tom jak by měl modul vypadat. Při tvorbě Demony i Questíku se mi povedlo dát dohromady kvalitní tým a u obou projektů jsem byl při tom, když se část týmu rozložila hádkami a spory, které s odstupem času vypadají tak hloupě. I tady platí, co jsem psal v odstavci „Komunikace“, dobrá komunikace v rámci týmu může předejít problémům.

Reklama a prezentace
Hráče musíte neustále do vašeho modulu lákat, informovat je o tom co je nového a prezentovat na svých stránkách co se na vašem modulu děje. Tady si zas myslím, že většina tvůrců prezentaci modulu velmi podceňuje a nevěnuje tolik času aktualizaci svých stránek, neinformuje hráče o dění v modulu. I vaše hráče, které si chcete udržet musíte neustále zásobovat nějakým novinkami, reakcemi na jejich připomínky k modulu, tak aby měli pocit, že o ně stále stojíte.

Tvář modulu
Každý modul by měl mít svojí osobitou tvář, tedy by měl být v něčem originální a zaměřený na určitou hráčskou skupinu. WB musí jasně definovat své cíle, kam právě s modulem plují a na jakou stranu točí svým kormidlem.

Respekt
Nikdo není dokonalý, ani já, ani vy a ani ti ostatní. Příroda netvoří dokonalost, ale rozmanitost. Hraní je vlastně taková forma tréninku, kde testujete svoje schopnosti a učíte se novým věcem. Tvorba v NWN toolsetu vám přinese nejenom odborné zkušenosti, ale především poznáte sami sebe, své schopnosti a nedokonalosti. Respektujte nedokonalosti ostatních(pokud to půjde) a smiřte se svými.

Vůdce týmu
Na šéfa modulu se vždy soustředí největší tlak, jak kritika ze strany hráčů, tak i kritika ze strany WB. Všichni v něm vidí toho, kdo za všechno může. Hlava modulu je na tom podobně jako fotbalový trenér i tomu je pleskáno, když se daří a když se nedaří chtějí všichni jeho hlavu. Šéf modulu musí mít velký skill diplomacie a zároveň by si měl stát za svými představami o modulu, které musí být schopen obhájit nejenom v rámci WB týmu, ale i hráčů. Je to hlavní kormidelník modulu, udává směr a je odpovědný za stav svého modulu a celé jeho komunity.

Hranice respektu
Každý server by měl mít svá jasná pravidla, pokud hráči tyto pravidla poruší mělo by se jim jasně naznačit, že další jejich zlobení nebude tolerováno(ban). Základem dobrých vztahů je především slušnost! Pokud v týmu selže komunikace a vztahy mezi členy týmu jsou na bodu mrazu, je čas na to buď z týmu odejít, a nebo udělat v týmu čistku(pokud jste tím vůdcem typ diktátor). Jakmile převládnou emoce, tak už se nic zachránit nedá, už je prostě pozdě cokoliv zachraňovat. Chyba se stala někdy před tím a tu už stejně nenapravíte. Proto bych zde doporučoval spíše rychlí řez, nežli pokusy o oživení nebožtíka.

Technické problémy
Na zdánlivě neřešitelné technické problémy budete při stavbě modulu narážet neustále. Vždy se najde nějaká cesta nebo řešení, chce to jen čas a jistou dávku trpělivosti. Správné WB se žádného problému nezalekne a nikdy to nevzdává.

Závěr
Při tvorbě světa zažívá WB velmi silné pocity, které se tady těžko popisují. Například takový ten pocit z dobře vykonané práce vás neuvěřitelně nabije. Hráči, kteří se baví hraním na vašem modulu jsou pro WB tou největší odměnou. Jak už jsem psal výše, občas přijde i zklamání a frustrace, pak musí tvůrce najít v sobě hodně velkou sílu, aby takovou krizi překonal. Pokud se pustíte do tvorby modulu, naučíte se spousty novým věcem, získáte neocenitelné zkušenosti a poznáte spousty zajímavých lidí. Rozhodně to stojí za to!

WB Linky:

Napsat komentář