II. Prestižní povolání – Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark

Tormův hrdina

 • Tormův hrdina je mocný válečník, který zasvětil život službě Tormovi, obraně posvátných míst, ničení nepřátel církve a zabíjení mýtických příšer. Životaschopnost: k10
 • Bojové dovednosti: Všechny jednoduché a smrtící zbraně, lehké a střední zbroje a štíty
 • Dovednostní body: 2 + modifikátor Int
 • Aby se postava mohla stát Tormovým hrdinou, musí splňovat následující podmínky:
 • Základní bonus k útoku: +7
 • Přesvědčení: jiné než zlé


Schopnosti:

 • Přiložení rukou (1. úroveň): Dokáže vyléčit zranění rovné úrovni povolání vynásobené modifikátorem Charisma. Nemrtvým bytostem stejné zranění způsobí. Tato schopnost se sčítá s paladinovou schopností přiložní rukou.
 • Bonusová odbornost: Na každé 2. úrovni (2., 4., 6., atd.) získá bonusovou dovednost jako bojovník (kromě specializace se zbraní).
 • Posvátná obrana (2. úroveň): +1 ke všem záchranným hodům. Zvyšuje se o +1 za každé 2 úrovně.
 • Rozdrť zlo (3. úroveň): Jednou za den si může přidat bonus Charisma k hodu na útok a způsobit +1 zranění za každou úroveň povolání Tormův hrdina.
 • Božský hněv (5. úroveň): Jednou za den si může přidat +3 k útoku, zranění a záchranným hoduům a získat snížení zranění +1/5 na tolik kol, kolik je jeho bonus Charisma.

Trpasličí obránce

 • Obránce je placený hrdina bojující za trpasličí záležitosti, trpasličí šlechtu, trpasličí božstvo nebo trpasličí způsob života. Jak naznačuje jméno, je tato postava zkušený bojovník cvičený v umění obrany. Řada trpasličích obránců poskytuje mnohem lepší ochranu než třímetrová kamenná zeď a navíc je mnohem nebezpečnější.
 • Životaschopnost: k12
 • Bojové dovednosti: Všechny jednoduché a smrtící zbraně, lehké, střední a těžké zbroje a štíty
 • Dovednostní body: 2 + modifikátor Int
 • Aby se postava mohla stát trpasličím obráncem, musí splňovat následující podmínky:
 • Rasa: trpaslík
 • Základní bonus k útoku: +7
 • Odbornosti: Uhýbání, Houževnatost
 • Přesvědčení: Jakékoliv zákonné

Schopnosti:

 • Obranný postoj (1. úroveň): Získá +4 k síle a odolnosti, +2 ke všem záchranným hodům a +4 k bonusu uhýbání. Tuto schopnost lze použít jednou denně a další možnost použití získá za každé 2 úrovně.
 • Obranná všímavost (1. úroveň): I při obklíčení vám zůstává bonus k OČ za obratnost. Na 6. úrovni již nelze postavu obklíčit a na 10. úrovni získá bonus +1 k záchrannému hodu proti pastem.
 • Snížená zranitelnost (6. úroveň): Kdykoliv jste v boji zasažen, ignorují se 3 body zranění. Na 10. úrovni se ignoruje 6 bodů zranění.
 • Pro odbornost Uhýbýní je nutná obratnost 13.

Pán smrti

 • Nekromancie je pro mystické kouzelníky obvykle špatnou volbou. Ti, kteří opravdu chtějí ovládnout smrt, tak činí pomocí božských prostředků. Avšak existuje i jiná možnost pro ty, kteří touží mít moc nad nemrtvými, ale nechtějí ztratit příliš ze svých mystických schopností. Pán smrti se vyzná v tajemných naukách, které mají strašlivou moc.
 • Životaschopnost: k6
 • Bojové dovednosti: Nezíská žádné další bojové dovednosti.
 • Dovednostní body: 2 + modifikátor Int
 • Aby se postava mohla stát pánem smrti, musí splňovat následující podmínky:
 • Mystické kouzlení: Úroveň 3 nebo vyšší
 • Přesvědčení: Jiné než dobré

Schopnosti:

 • Kostěná kůže (1. úroveň): +2 k přirozenému obrannému číslu. Za každé čtyři úrovně se zvýší o další +2.
 • Oživ mrtvé (2. úroveň): Jednou za den může vyvolat nemrtvého služebníka.
 • Vidění ve tmě (3. úroveň): Dokáže vidět ve tmě.
 • Vyvolej nemrtvého (4. úroveň): Může vyvolat mocnějšího nemrtvého.
 • Nesmrtelná svěžest (5. úroveň): Získá tři životy navíc za úroveň.
 • Nemrtvá ruka (6. úroveň): Místo ruky se objeví nemrtvá ruka, která může dvakrát za den paralyzovat protivníky. Na 8. úrovni získá další možnost použití za den.
 • Tvrdost kostí (7. úroveň): Imunita vůči držení, paralýze a omráčení.
 • Vyvolej silnějšího nemrtvého (9. úroveň): Jednou denně může vyvolat velmi mocnou nemrtvou bytost.
 • Nesmrtelné mistrovství (10. úroveň): Imunita vůči kritickým zásahům.
 • Dotek nesmrtelného pána (10. úroveň): Nemrtvá ruka může zabít pouhým dotekem. Tuto schopnost lze použít 3x denně.
 • Za každé 2 úrovně získá pán smrti další kouzla za den, jako by postoupil o úroveň ve svém původním kouzelnickém povolání. Získá pouze určitý počet kouzel za den, ne úroveň sesilatele.

Učedník červeného draka

 • Vypráví se, že magické schopnosti zaklínačů a bardů nějak souvisí s přítomností dračí krve v jejich rodu. Učedníci červeného draka jsou zaklínači (někdy i bardové), kteří používají své magické schopnosti jako katalyzátor k roznícení své dračí krve, jelikož si uvědomují její skutečnou sílu. Dávají přednost zkoumavému životu před uzavřenou existencí. Jako adepti magie se mnozí vydávají na dobrodružstí, zvláště když je zavede blíže k jejich cíli odhalení svých dračích předků. Často jsou přitahováni na území, kde žijí draci.
 • Životaschopnost: k6 Zvláštní (viz níže)
 • Bojové dovednosti: Nezíská žádné další bojové dovednosti.
 • Dovednostní body: 2 + modifikátor Int
 • Aby se postava mohla stát učedníkem červeného draka, musí splňovat následující podmínky:
 • Povolání: Zaklínač nebo bard
 • Dovednosti: 8 bodů ve Znalostech

Schopnosti:

 • Dračí zbroj (1. úroveň): +1 k přirozenému obrannému číslu. Na 5., 8. a 10. úrovni se zvýší o další +1.
 • Dračí vlastnosti (2. úroveň): Získá +2 k síle. Na 4. úrovni získá další +2 k síle. Odolnost se zvýší o +2 na 7. úrovni a Inteligence se zvýší o +2 na 9. úrovni. Na 10. úrovni se Síla zvýší o další +4 a Charisma +2.
 • Dechová zbraň I (3. úroveň): Může použít dechovou zbraň červeného draka, která působí 2k10 zranění. Na 7. úrovni způsobí 4k10 a konečně na 10. úrovni způsobí zranění 6k10.
 • Životaschopnost k8 (4. úroveň): Nyní získává k8 životů za úroveň.
 • Životaschopnost k10 (6. úroveň): Nyní získává k10 životů za úroveň.
 • Křídla (9. úroveň): Dračí učeník získává křídla.
 • Polodrak (10. úroveň): Dračí učedník se stane polodrakem. Získává vidění ve tmě a imunitu vůči spánku, paralýze a ohni.

Měňavec

 • Měnavěc nemá žádnou podobu, kterou by mohl nazývat vlastní. Namísto toho mění podobu podle toho, která je právě nejvýhodnější. Zatímco ostatní zakládají svou totožnost na vnějším vzhledu, měňavci se více přibližují svému pravému já. Jejich pocit jedinečnosti není založena na vzhledu, ale na jejich duši, která jediná se u nich nemění. Právě vnitřní síla této duše jim umožňuje převzít jakoukoliv podobu a zůstat v ní sami sebou.
 • Životaschopnost: k8
 • Bojové dovednosti: Nezíská žádné další bojové dovednosti.
 • Dovednostní body: 4 + modifikátor Int
 • Aby se postava mohla stát měňavcem, musí splňovat následující podmínky:
 • Odbornost: Bdělost
 • Sesílání kouzel: Úroveň 3 nebo vyšší
 • Jiná podoba: Musí mít přirozenou jinou podobu (např. druidova Podoba divokého zvířete)

Schopnosti:

 • Silnější podoba divokého zvířete I (1. úroveň): Může se proměnit na červeného, zeleného, černého, bílého nebo modrého dráčka.
 • Silnější podoba divokého zvířete II (3. úroveň): Může se proměnit na minotaura, harpyii nebo gargoylu.
 • Silnější podoba divokého zvířete III (5. úroveň): Může se proměnit na mantikoru nebo baziliška.
 • Podoba humanoida (7. úroveň): Může se proměnit do různých humanoidních podob – temný elf, ještěr s bičem, skřet.
 • Silnější podoba divokého zvířete IV (10. úroveň): Může se proměnit na medůzu, velkého lítého tygra nebo mozkomora.
 • Některé z těchto podob umožňují měnavci používat přirozené schopnosti podoby. Příklad: měňavec, který se promění v bílého dráčka, může dle libosti vydechovat kužel mrazu. Tyto schopnosti najdete v kruhovém menu pod nabídkou „Kouzla“. Některé z těchto schopností lze používat neomezeně, jiné jsou omezeny počtem použití.
 • Měňavcovi schopnosti přeměny do jiných podob se zlepšují, takže je může používat neomezeně za den.
 • Měňavec může být pouze druid.

Pán zbraně

 • Pán zbraně vidí dokonalost v ovládnutí jedné zbraně pro souboj na blízko. Snaží se, aby jeho tělo a zvolená zbraň tvořily jednu bytost a aby používal zbraň bez přemýšlení, podobně jako jiné končetiny.
 • Životaschopnost: k10
 • Bojové dovednosti: Nezíská žádné další bojové dovednosti.
 • Dovednostní body: 2 + modifikátor Int
 • Aby se postava mohla stát pánem zbraně, musí splňovat následující podmínky:
 • Základní bonus k útoku: +5
 • Odbornosti: Zaměření na zbraň pro zbraň na blízko, Uhýbání, Útok v obraně, Pohyblivost, Pružný útok a Vířivý útok
 • Dovednosti: 4 body v Zastrašování

Schopnosti:

 • Vyvolená zbraň (1. úroveň): Pán zbraní vytvoří mocné pouto s jedním druhem zbraně. Kdykoliv bojuje zbraní tohoto, získává mnoho výhod, které se postupem času zlepšují.
 • Ki zranění (1. úroveň): Jednou za den může způsobit maximální zranění.
 • Zvýšený násobitel (5. úroveň): Vyvolená zbraň získá o jedna vyšší násobitel kritického zranění (tj. z 2x se stane 3x, atd.).
 • Špičkové zaměření na zbraň (5. úroveň): Získá další +1 k hodům na útok, pokud bojuje vyvolenou zbraní.
 • Kritické Ki zranění (7. úroveň): Přidá +2 ke kritickému rozsahu vyvolené zbraně.
 • Pokud se postava chce stát pánem zbraně, musí mít Obr a Int na hodnotě 13 – kvůli některým odbornostem.

Napsat komentář