Neverwinter (Zelení, Letohrad, Bezzimí)

Neverwinter

Neverwinter (Zelení, Letohrad, Bezzimí)
(Velké město, 23192)
Známé také jako Skilled Hands(šikovné ručičky) nebo Jewel of the North(klenot severu). Město je zasazeno do imaginární světa Forgotten Realms.

Zelení(Neverwinter) je kulturní rušné město Faerunu nalézající se přímo na sever od Hlubiny(Waterdeep) na Vysoké cestě. Jasně ho definují půvabné udržované uličky plné stromů, květin a zahrad. Půvabné, hradbami ohraničené město, v němž žije asi sedmnáct tisíc obyvatel, převážně lidí, ale i několik tisíc trpaslíků a malá komunita půlelfů. Je to přátelské město řemeslníků, kteří prodávají velké množství svého zboží přes velké obchodníky v Hlubině. Jejich vodní hodiny a mnohabarevné lampy se dají nalézt v kterékoliv části Říší.
Zelení málokdo opouští bez slzy v oku. Dlouhý kanál se táhne přes celé město od východu k západu a ústí do malých vodopádů a fontán, překlenutý půvabnými mosty po celé délce. Teplá voda ze Zelené řeky po celý rok nezamrzá a udržuje i volný přístav. Na jedné straně města je přístav, na druhé kopec Horní, zalesněný malý přírodní park. Na východ se rozkládá Zelený les.

Jméno města „Neverwinter“ (doslovný překlad je nikdy zima) vzniklo díky ohnivým elementálům, kteří žijí pod horou Hotenow v Neverwinter Wood (lese). Tito elementálové ohřívají vodu řeky Neverwinter, tak že i když se město rozkládá na studeném severu, nikdy zdroj vody pro město nezamrzne.

Krom své krásy je Zelení asi jedno z nejcivilizovanějších měst na Faerunu, ne-li nejcivilizovanější. Vyhnulo se totiž slumům a čtvrtím chudých, jaké má Hlubina a nemusí bojovat s tvrdým podnebím a skřety a Stříbroluní(Silverymoon) . Města z Amnu a Calimshanu o sobě často tvrdí, že jsou civilizovanější, ale obchodníci, kteří navštívili Zelení, vědí své. Město je potěšením pro oči i duši. Všude jsou domy, jaké nejsou k vidění nikde, mají půvab, krásu a originální architekturu. Přehledné, dobře značené ulice nedávají možnost poutníkům zbloudit ani v noci. Za teplých letních nocí jsou běžné pouliční slavnosti a výtržnictví a krádeže jsou slova, která zde prakticky nikdo nezná.

Občané Zelení jsou mlčenliví, vzdělaní a těžce pracující lidé. Přesná a rychlá práce je důležitou součástí jejich života. Občané Zelení respektují nejen majetek druhých, ale i se starají o potřeby svých bližních. Všichni občané města to chápou a považují za své.

Řemeslníci postavili ve městě tři stavby na které jsou opravdu hrdí – jsou to tři největší mosty v Zelení: Delfín(Dolphin), Okřídlený ještěr(Winged Wyvern) a Spící drak(Sleeping Dragon). Každý most ve tvaru, které napovídá jméno, každý je považován za malý zázrak

Zelení ale nezískalo své jméno díky svým řemeslníkům, ale díky zručnosti svých zahradníků, kteří vynalezli způsob, jak udržet květiny kvetoucí i přes měsíce, kdy zem pokryje sníh – dovednost, ve které pokračují s pýchou.

„Jako hodiny ze Zelení“(„by the clocks of Neverwinter“) je přísloví pro přesnost a delikátní preciznost. Vodní hodiny, které se zde vyrábějí, mají odchylku menší než pět minut za rok za předpokladu, že nemají nedostatek vody. Tyto hodiny stojí každé 150 zlatých, unese je jedna osoba (pokud použije obě ruce) a jsou v módě v městských domech všech civilizovaných oblastí.

Vícebarevné lampy jsou výsledkem opatrně namíchaného foukaného skla a jsou navrženy k vytváření příjemných barev na zdech v noci. Tyto lampy jsou také k dostání v celých Říších a stojí pět zlatých.

Zelení dalo jméno také Zelenému noži – úzké, zelenými drahokamy posázené dýce, která se dá snadno schovat do vlasů, opasku, nárameníků, či boty.

Zelení kontroluje také obchod s kovy s trpaslíky a gnómy, žijícími kdesi v podzemí. Ač toto je známá věc, jen zasvěcení vědí, jak tento obchod probíhá. Město žije také z bohatých vod a rybářství je prosperující odvětví místní ekonomiky.

V Zelení vládne Lord Nasher Alagondar, bodrý vysloužilý dobrodruh, který vládne Zelení pevnou rukou a udržuje město ve spojenectví s Aliancí Lordů. Vybudoval dokonalou obranu města proti případnému útoku seveřanského Luskanu. Zakázal tvorbu map města, aby více zaměstnal špióny Luskanu ztížil jim přípravu invazních plánů.
Lord Nasher je známý hlavně svou sbírkou magických předmětů. Přívětivý, odvážný a přímočarý muž, který má rád novinky z okolního světa, příběhy a dobrou muziku. Nasher je ochraňován vlastní osobní stráží, Zelenou Devítkou – devíti velmi zkušenými válečníky, kteří jsou zásobeni ochrannou magií stejně jako jejich pán. A ta ochrana je potřeba, luskanští agenti se již několikrát pokusili sáhnout na život svého rivala.

Pro svou bezpečnost, pořádek a klid se Zelení stalo kulturním centrem, místem, kde se setkávají řemeslnící a mágové. Místem, kde každý může v klidu studovat a pracovat.

Zelení (Neverwinter) je spojencem města Waterdeep proti Luskanu a orkům a je velice silně opevněn. Proto je považován za jedno z nejbezpečnějších měst na území Sword Coast. Městu vládne Lord Nasher, bývalý voják a hrdina a jeho pravou rukou je Aribeth, paladinka boha Tyra.

Zelení se vyhýbá pokud možno všem ozbrojeným konfliktům a svůj styk s okolním světem si udržuje hlavně přes obchodníky z Hlubiny. Několikrát v minulosti, když se ozbrojená armáda lidí (především z Luskanu) nebo skřetů ukázala před městskými hradbami, na uvítanou se jim dostalo množství vybuchujících střel, až to připomínalo ohňostroj. Většinou se pak již útočníci obrátili a vybrali si snadnější cíl. Katapulty a odpalovací zařízení jsou dalším výtvorem zručných řemeslníků ze Zelení. Výroba náplní do katapultů je přísně střeženým tajemstvím. Samozřejmě, město má i konvenční síly – armádu čtyř set lučištníků a kopiníků, kteří stráží hradby a přístav a patrolují na Vysoké cestě až k Port Llast a stovky mil okolo. Armáda Zelení je silně podporována také místními čaroději, kterým se říká Pláště.

Jihovýchodně od Zelení leží Helmova Država, pevnost, chrám a klášter Helma, jež je veden Nejvyšším knězem Dumalem Erardem. V Zelení se nacházejí chrámy Tyra a Oghmy. Hala spravedlnosti, chrám Tyrův je veden Olefem Uskarem, který pomáhá Lordu Nasherovi v civilních záležitostech. Haly inspirace jsou zasvěceny Oghmovi a vede je Nejvyšší kněz Sandrew Moudrý.

Napsat komentář