Studie k Role Playing Games (Hrám na hrdiny)

Kousek textu ze „SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PSYCHOLOGIE SEZNÁMENÍ S RPG POHLEDEM PSYCHOLOGIE“ od Petra Mazáka:

Pro pochopení RPG je nutné si uvědomit ještě pár důležitých věcí:
Cílem hráče není dodělání questu, dotažení kampaně ani rozřešení zápletky, to sice mohou být cíle hráčovy postavy, ale nikoliv hráče jako takového. Cílem hráče je co nejvěrnější odehrání charakteru jeho postavy ve vzniklých situacích (jinými slovy může, a často i je, v hráčově zájmu nechat svou postavu udělat něco, co ji od jejího cíle, kterým je rozřešení zápletky, i oddálí. Navíc všechny PC mají i cíle vlastní, které se s cílem skupiny (vyřešení zápletky) mohou být snadno konfrontovány, zkušenější GM takovéto situace záměrně připravují a vytvářejí, aby dali hráčům prostor pro rozehrání se v charakteru jejich postav).
Hry RPG se nehrají na body ani na vítězství, jejich cílem je zábava a, jak se s oblibou píše ve většině herních příruček, pokud se všichni baví, tak vlastně všichni vyhráli. RPG nejsou soubojem mezi hráči a hráči (i když je občas zajímavé sledovat roztržky a křížící se zájmy jednotlivých postav, což se ale nesmí přehánět, jinak se skupina postav a tedy i hra rozpadnou -> přitažlivé síly a motivace by mezi postavami měli vždy převládat nad odpudivými ) ani mezi hráči a GM (to by ani nebylo možné – GM má absolutní moc nad okolním děním a kdyby chtěl, mohl by s PC provést cokoliv od zabití po zešílení během jediného okamžiku. Úkolem GM ale není PC porazit, ale zaprvé udržovat ve hře děj a plynulý příběh a za druhé dělat a vyhodnocovat odezvu na činnost PC).
Postavy na konci hry sice dostávají jistý druh bodů (hru od hry nazývané jinak, obvyklý pojem (DnD, Dračí doupě, hry WoD…) jsou zkušenosti , Shadowrun používá pojem karma, GURPS používá přímo pojem body…), ale získání těchto bodů není (by nemělo být) cílem snažení hráčů. Tyto body slouží k vyjádření vývoje postavy – výměnou za ně (popř. po dosažení určitého počtu) se schopnosti postav mohou zlepšit o danou úroveň . Tyto body se udělují hru od hry různě – některé hry (D&D, starší verze DrD…) udělovaly tyto body i za zabité nestvůry (podle počtu a nebezpečnosti), obecně se přidělují za použití schopnosti v pravý okamžik, za nápad, posunující příběh kupředu, za to, když se postava při hře něco naučila (např. se poučila ze svých chyb) a za věrné hraní charakteru postavy.
Zábavnost hry samotné je možné hodnotit několika způsoby, z nichž žádný není lepší než jiný a záleží jen na konkrétních lidech, co jim více vyhovuje – je možné hrát s velkým množstvím vzniklých vtipných situací, vyřčených hlášek a hráčských komentářů k odehranému, nebo s co nejsilnější atmosférou, většinou temnou, kde nejen postavám, ale občas bez nadsázky i hráčům běhá místy mráz po zádech.


Petr Mazák

Napsat komentář