Povolání (Class) NWN

Barbar
Barbaři jsou stateční, dokonce až lehkomyslní válečníci. Jejich velká síla a odvaha je přímo předurčuje pro dobrodružství. Barbaři pohrdají tradičním válečným výcvikem bojovníků i jejich kázní. Namísto toho se dokáží uvést do jakéhosi transu, který je posílí, zvýší jejich odolnost a umožňuje jim ještě lépe odolávat útokům. Ovšem za jeden den mají dostatek energie jenom na omezený počet takových činů, ale to obvykle postačuje. Neustálá přítomnost nebezpečí vypěstovala u barbarů jistý druh „šestého smyslu“. Jejich nadpřirozená schopnost vycítit nebezpečí a vyhnout se ranám a jejich běžecká výdrž je legendární.

  • Přesvědčení: Jakékoliv nezákonné.
  • Životaschopnost: d12
  • Zvládá: Všechny jednoduché a smrtící zbraně, lehkou a střední zbroj a štít.
  • Body dovednosti (* 4 na 1.úrovni): 4 + Modifikátor Int.
  • Ex-barbaři: Barbaři nemůžou získávat další úrovně, pokud se jejich přesvědčení změní na zákonné.


Bard
Bardi často slouží jako vyjednávači, poslové, průzkumníci a špehové. Milují společnost hrdinů (a zločinců), aby byli očitými svědky hrdinských (nebo zločinných) skutků. To proto, že bard který může vyprávět příběh jako jeho přímý účastník, získává respekt mezi svými. Bard sesílá mystická kouzla bez předběžných příprav, podobně jako zaklínač. Jeho magie klade důraz na okouzlení a iluze a bard také může zahrát inspirující píseň, která posílí jak jej tak i jeho spojence. Bardi také sdílejí některé specializované dovednosti se zloději a jejich znalost předmětů je téměř nesrovnatelná s kýmkoliv jiným.

  • UPOZORNĚNÍ: Aby mohl bard sesílat kouzla, musí mít úroveň charismatu 10 + úroveň kouzla. Například pro seslání kouzla třetí úrovně musí mít bard charisma minimálně 13.
  • Přesvědčení: Jakékoliv ne-zákonné – Životaschopnost: d6
  • Zvládá: Jednoduché zbraně, lehkou zbroj, střední zbroj a štít.
  • Body dovednosti (* 4 na 1.úrovni): 4 + Modifikátor Int.
  • Sesílání kouzel: Mystická (založená na charismatu, bez přípravy, možnost selhání kouzla kvůli zbroji je započítáváno). Bardi začínají hru se znalostí všech zaklínadel.
  • Ex-bardi: Bardi nemohou zvyšovat své úrovně, pokud mají jakékoliv jiné přesvědčení než nezákonné.

Kněz (Cleric)
Kněží působí jako zprostředkovatelé mezi pozemským a božským (nebo pekelným) světem. Dobrý kněz pomáhá lidem v nouzi, zatímco zlý kněz se snaží šířit zlo svého pána po celém světě. Všichni kněží dokáží léčit zranění a navracet lidi na pokraji smrti zpět do života. Mocní kněží dokáží dokonce oživovat mrtvé. Obdobně mají všichni kněží moc nad nemrtvými a dokáží tato stvoření odvracet nebo dokonce zničit. Kněží jsou cvičeni v použití jednoduchých zbraní a mohou používat všechny druhy zbroje a štít bez penalizace, jelikož zbroj nijak neruší sesílání kouzel vyšší moci. Mimo obvyká kouzla se každý kněz soustředí na dvě oblasti svého boha. Tyto oblasti dávají knězi dodatečnou moc a zpřístupňují kouzla, které by se jinak nemohl nikdy naučit.

  • UPOZORNĚNÍ:Aby mohl kněz sesílat kouzla, musí mít úroveň moudrosti 10 + úroveň kouzla. Například pro seslání kouzla druhé úrovně musí mít kněz moudrost minimálně 12.
  • Životaschopnost: d8. 
  • Zvládá: Všechny jednoduché zbraně, veškerou zbroj a štít.
  • Body dovednosti (Modifikátor Int * 4 na 1.úrovni): 2 + Modifikátor Int.
  • Sesílání kouzel: Vyšší moc (založená na moudrosti, selhání kouzla kvůli zbroji je ignorováno).

Druid
Druidi jsou sesilatelé kouzel vyšší moci, která získávají z přírody, nikoliv od bohů. Snaží se žít v rovnováze s přírodou a nesnáší vše, co není součástí přirozeného koloběhu života. Obzvlášť jim jdou na nervy různé zvrácenosti a nemrtvé příšery. S postupem zkušenosti získávají schopnost přeměňovat se ve zvířata a ve finále i v mnohem mocnější stvoření. Pevně dané přísahy, které skládá každý druid, jim neumožňují používat jiné zbraně nebo zbroj, než povoluje tradice.

  • UPOZORNĚNÍ: Aby mohl druid sesílat kouzla, musí mít úroveň moudrosti 10 + úroveň kouzla. Například pro seslání kouzla čtvrté úrovně musí mít druid moudrost minimálně 14.
  • Přesvědčení: Musí být buď neutrálně dobří nebo zákonně neutrální, skutečně neutrální, zmateně neutrální nebo neutrální zlo.
  • Životaschopnost: d8
  • Zvládá: Všechny zbraně druidů, stejně jako lehkou a střední zbroj a štít.
  • Body dovednosti (* 4 na 1.úrovni): 2 + Modifikátor Int.
  • Sesílání kouzel: Vyšší moc (založená na moudrosti, selhání kouzla kvůli zbroji je ignorováno).
  • Ex-druidi: Druid, který již není neutrálem nemůže získávat další úrovně.

Bojovník (Fighter)
Bojovníci se mohou zaměřit mnoha směry. Od prostého vojáka až po zločinného vyděrače. Někteří vidí v dobrodružství způsob jak zbohatnout, zatímco jiní využívají své schopnosti pro ochranu slabých a nevinných. Bojovníci mají ze všech povolání nejlepší bojové schopnosti a jsou vycvičeni v používání všech standardních zbraní i zbroje. Jak postupně získávají nové úrovně, poskytuje jim jejich přísný výcvik mnoho dodatečných schopností. Ti nejlepší z bojovníků mají k dispozici zvláštní způsoby útoku a roztodivné zbraně, které nejsou žádným jiným postavám zpřístupněny.

  • Životaschopnost: d10
  • Zvládá: Všechny jednoduché a smrtící zbraně, každou zbroj a štít.
  • Body dovednosti (*4 na 1.úrovni): 2 + Modifikátor Int.

Mnich (Monk)
Mniši jsou všestranní válečníci a dokonale zvládají boj beze zbraně a zbroje. Mniši dobrého přesvědčení slouží jako ochránci lidu, zatímco zlí mniši jsou dokonalými špehy a vrahy. Ačkoliv nedokáží sesílat kouzla, mniši umí usměrňovat jemnou energii zvanou ki. Tato síla jim umožňuje vykonávat neuvěřitelné věci, jako uzdravování, zachycení šípu v letu a uhýbání ranám s neuvěřitelnou lehkostí. Jejich obyčejné schopnosti, i ty založené na ki, rostou společně s jejich zkušenostmi. Postupně jim dávají větší moc nad sebou i okolím. Mniši jsou postiženi dodatečnou penalizací ke svým schopnostem, pokud oblečou zbroj, jelikož právě nošení zbroje je porušením jejich přísných závazků. Mnich nosící zbroj ztrácí moudrost a bonusy obranného čísla odvozené od jeho úrovně, rychlost pohybu a dodatečné neozbrojené útoky.

   • Přesvědčení: Jakékoliv zákonné
   • Životaschopnost: d8
   • Zvládá: Všechny zbraně mnichů.
   • Body dovednosti (*4 na 1.úrovni): 4 + Modifikátor Int.

Paladin
Paladinové berou svá dobrodružství velmi vážně. Každý úkol, i ten nejobyčejnější, je v srdci paladina osobním testem – možností ukázat svou odvahu, naučit se taktice a vykonat ve světě nějaké dobro. Tyto chrabré válečníky ochraňuje vyšší moc, odklání od nich zranění, chrání je před nemocemi, ozdravuje je i jejich spojence a brání je před strachem. Vyšší moc také vede jejich paži a dělá z nich ty nejlepší bojovníky proti nemrtvým a zlým stvořením. Mnoho ze zvláštních schopností paladinů také pramení z jejich charismatu.

   • UPOZORNĚNÍ: Aby mohl paladin sesílat kouzla, musí mít úroveň moudrosti 10 + úroveň kouzla. Například pro seslání kouzla druhé úrovně musí mít paladin moudrost minimálně 12.
   • Přesvědčení: Pouze zákonné dobro.
   • Životaschopnost: d10
   • Zvládá: Všechny jednoduché a smrtící zbraně, každou zbroj a štít.
   • Body dovednosti (*4 na 1.úrovni): 2 + Modifikátor Int.
   • Sesílání kouzel: Paladinská kouzla. Vyšší moc (založená na moudrosti, selhání kouzla kvůli zbroji je ignorováno).
   • Ex-paladinové: Paladin, který již není zákonně dobrý nemůže získávat další úrovně dokud se jeho přesvědčení opět nezmění na zákonné dobro.

Hraničář (Ranger)
Hraničáři jsou zkušení stopaři a lovci, kteří nejraději pobývají v lesích. Jejich válečné umění je téměř rovnocenné s uměním bojovníků, ale chybí jim jejich oddanost boji. Místo toho hraničář zaměřuje své dovednosti a výcvik na konkrétního nepřítele – druh stvoření, proti kterému má vrozenou zášť a které loví nade všechny ostatní. Hraničáři se často staví do role ochránců a pomáhají těm kdo v lese žijí nebo jím právě cestují. Jejich schopnosti jim umožňují pohybovat se lesem tiše a nepozorován se držet stínů, obzvláště v přírodě. Mají také zvláštní znalosti o určitých druzích stvoření. Zkušený hraničář je nakonec tak svázán s přírodou, že dokáže povolat síly přírody a sesílat kouzla podobně jako druid. A podobně jako druid je i on často doprovázen nějakým zvířecím společníkem.

   • UPOZORNĚNÍ: Aby mohl hraničář sesílat kouzla, musí mít úroveň moudrosti 10 + úroveň kouzla. Například pro seslání kouzla třetí úrovně musí mít hraničář moudrost minimálně 13.
   • Životaschopnost: d10 – Zvládá: Všechny jednoduché a smrtící zbraně, lehkou a střední zbroj a štít.
   • Body dovednosti (*4 na 1.úrovni): 4 + Modifikátor Int.
   • Sesílání kouzel: Hraničářská kouzla. Vyšší moc (založená na moudrosti, selhání kouzla kvůli zbroji je ignorováno).moudrosti 10 + úroveň kouzla. Například pro seslání kouzla třetí úrovně musí mít hraničář moudrost minimálně 13.

Zloděj (Rogue)
Zloději mají dohromady málo společného. Zatímco někteří – možná dokonce i většina – jsou skutečně kluzkými zloději, mnoho z nich slouží jako zvědové, špehové, vyšetřovatelé, diplomati nebo jsou prostě lupiči. Zloději jsou všestranní, přizpůsobiví a schopní dostat to, co jim ostatní nechtějí dát. Přestože nejsou v boji rovnocennými soupeři bojovníkům, takový zloděj moc dobře ví kam uhodit, aby to zabolelo, a útok ze zálohy dokáže nadělat pořádnou paseku. Mají dokonce jakýsi šestý smysl, když přijde na to vyhnout se nebezpečí. Zkušení zloději mají téměř kouzlenou moc a schopnosti jak dokáží zvládnout skrývání, uhýbání a útoky ze zálohy. Navíc dokáží, přestože nejsou sami o sobě schopni kouzla sesílat, takové kouzlo „předstírat“ dostatečně dobře, aby jej mohli seslat za pomocí svitku, hůlky nebo jiného magického předmětu.

   • Životaschopnost: d6
   • Zvládá: Zbraně a zbroj zlodějů. Zloději neovládají štít.
   • Body dovednosti (*4 na 1.úrovni): 8 + Modifikátor Int.

Zaklínač (Sorcerer)
Zaklínači jsou mystické osoby sesílající kouzla. Jejich schopnost manipulace s magickou energií je spíše výsledkem jejich představivosti a talentu než dlouhodobých studií. Nemají žádné knihy, žádné učitele, žádné teorie – jen hrubou sílu, kterou usměrňují svou vůlí. Zaklínači znají méně kouzel než čarodějové a získávají je pomaleji, ale jednotlivá kouzla mohou sesílat častěji a nepotřebují si jejich seslání připravovat předem.Také se zaklínači narozdíl od čarodějů nemohou specializovat na nějakou školu kouzel. Jelikož zaklínači získávají svou moc bez nutnosti projít mnoha lety přísných studií, mají mnohem více času na výuku bojových umění a zvládají jednoduché zbraně.

   • UPOZORNĚNÍ: Aby mohl zaklínač sesílat kouzla, musí mít úroveň charisma 10 + úroveň kouzla. Například pro seslání kouzla deváté úrovně musí mít zaklínač charisma minimálně 19.
   • Životaschopnost: d4
   • Zvládá: Všechny jednoduché zbraně. Zaklínači neovládají zbroj ani štít.
   • Body dovednosti (*4 na 1.úrovni): 2 + Modifikátor Int.
   • Sesílání kouzel: Mystická (založená na charismatu, bez přípravy, možnost selhání kouzla kvůli zbroji je započítáváno). Zaklínači začínají hru se znalostí všech zaklínadel.

Čaroděj (Wizard)
Čarodějové jsou mystické osoby sesílající kouzla. U své magie se spoléhají na intensivní studium. Pro čaroděje není magie nadáním, ale složitým, užitečným uměním. Když je čaroděj na boj připraven, dokáže svých kouzel použít se zničujícím efektem. Pokud jej někdo překvapí nepřipraveného, je velmi zranitelný. Síla čaroděje leží v jeho kouzlech, vše ostatní je podružné. Učí se nová kouzla díky pokusům a postupující zkušenosti a také od ostatních čarodějů. Navíc se čaroděj časem naučí svá kouzla upravovat tak, že mají větší dosah, lépe fungují nebo jsou vylepšena nějakým jiným způsobem. Čaroděj si může na pomoc povolat přítelíčka: malé, kouzelné stvoření, které mu slouží.

   • UPOZORNĚNÍ: Aby mohl čaroděj sesílat kouzla, musí mít úroveň inteligence 10 + úroveň kouzla. Například pro seslání kouzla deváté úrovně musí mít čaroděj inteligenci minimálně 19. –
   • Životaschopnost: d4
   • Zvládá: Všechny zbraně čarodějů. Čarodějové neovládají zbroj ani štít.
   • Body dovednosti (*4 na 1.úrovni): 2 + Modifikátor Int.
   • Sesílání kouzel: Mystická (založená na inteligenci, příprava kouzel je nutná, možnost selhání kouzla kvůli zbroji je započítáváno). Čarodějové začínají hru se znalostí všech zaklínadel a čtyř kouzel první úrovně.

Napsat komentář