Pravidla a doporučení pro stavitele světů v NWN toolsetu

Tento text je určen předvším pro současné a budoucí WB (World Builder – Stavitel Světa), kteří chtějí svojí prácí přispět do modulu Demony, ale obsahuje zkušenosti, které se myslím hodí, káždému tvořiteli nového modulu pro NWN.

Jak se stát WB?
 1. Nejdřive se seznamte s hrou. Tedy zahrajte si například originální modul jako hráč. Pokud zvládáte dobře anglicky stáhněte si z Vaultu nějaký kvalitní modul. Doporučuji také naštívit některé perzistentní světy na síti, například náší Demonu.
 2. Seznamte se s NWN toolsetem, programem na stavbu dobrodružství. Přečtěte si výborně napsaný tutorial od Sutica.
 3. Zkuste si vytvořit svojí první lokaci a osadit ji NPC. Hrajte si s toolsetem, testujte, zkoušejte, experimentujte.
 4. Pokud si rádi čtete dokumentace v angličtině, spousty jich najdete na Vaultu.
 5. Pokud máte pozitivní vztah k programování, naučte se scriptovat. Na našich stránkách najdete rozpracovaný textík o scriptování v češtině. Angličtinářům doporučuji NeverWinter Lexicon, který vám odpoví na většinu vašich otázek ohledně scriptování v NWN toolsetu.
 6. Pokud si nevíte rady a potřebujete pomoc, prosím použijte naše forum. Preferujte tento komunikační prostředek před mailem a ICQ.
Kdo je to WB?
World Builder neboli Stavitel Světa tvoří prostředí pro dobrodružství ve fantazi světě NWN. Své vytvořené lokace osazené nebezpečnými příšerami a cizíma postavami, které vám zadávají úkoly ukládá do souboru, kterému říkáme modul. Modul může být jedno málé dobrodružství pro hru jednoho hráče, nebo veliký perzistentní svět kde hráči prožívají své imaginární životy.
Pravidla a doporučení pro WB:
 1. Upřednostňujte kvalitu před kvantitou.
 2. Práci si po sobě vždy kontrolujte. Nahrajte si modul u sebe a projděte si všechno co jste vytvořili. Na testování nešetřete časem, vyzkoušejte všechny dané možnosti. Kontrolujte svou práci ve více lidičkách. Více hlav víc ví a najdete víc chyb.
 3. Dávejte si pozor na orientaci při přechodu mezi lokacemi, tak aby PC po přechodu z jedné lokace do druhé držela správný směr. Nastavte správný směr waypointu. To znamená jestliže jdu s postavou na sever po přechodu do druhé lokace musím být stále moje postava otočena k severu a musí se nacházet na jižní straně druhé lokace. Jedná se o velmi častou chybu WB!
 4. Pokud vytváříte nebo upravujete scripty, dávejte vždy build celého modulu. Pokud při buildu se vám v logu objeví chyba ve vašem scriptu, snažte se opravit tuto chybu.
 5. Jedna ze základních podmínek je naprosto originální ResRef (jedinečná identifikace objektu) lokací, věcí, monster, setkání, scriptů, umístitelných objektů, obchodů, zvuků, dialogů, atd.. Pokud vytváříte nějaký nový objekt, pojmenujte to nejdříve kratším jménem, jelikož ResRef může mít maximálně 16 znaků. Doporučuji u všech objektů dávat svůj prefix. Například když tvořím lokaci Zelené Údolí, tak ji při prvním vytvoření pojmenuji jin_zelene_udoli, první tři písmena vyjadřují moji osobu, čímž zaručím jedinečnost. Podle zadaného textu se pak automaticky pojmenuje ResRef a Tag (štítek pro identifikaci objektu) lokace, toto platí i pro ostatní objekty. Pokud máte chybný ResRef,vytvořit kopii objektu a správně ho pojmenujte, originál pak smažte. Resref a tag by měl být stejný, pokud to jde.
 6. Informujte ostatní WB na forum na čem pracujete.
 7. Zaměření lokací. Je obecnou snahou, aby na pozemních lokacích nepobíhala naprostá změť ruzných kombinací NPC, ale jen ty, které se do dané atmosféry lokace hodí. Nepřehánějte to s počtem setkání, ani přespříliž různorodou plejádou kombinací netvorů, umístitelných objektů a zvuků, vše by mělo ladit a zapadat do výsledné atmosféry lokace.
 8. Pokud tvoříte nové lokace pro náš svět, mějte na paměti, že je potřeba je někam do reálií Demony umístit. To znamená, že do toho musí zapadat. Nejen co se návaznosti lokaci týče, ale též musí být pro hráče věrohodné. Je lepši začít tvořit ve chvíli, kdy už mám poměrně slušný přehled o topografii stávajícího světa. Když tvoříte, tvořte ucelenou sadu lokací. Například Země skřítků, jež bude mít například celkem 20 lokací které k sobě patří.
 9. Pokud tvoříte objekty mimo master modul, nejdříve si vytvořte novou lokaci a připojte si všechny HAKy modulu Demony v pořadí poslední konfig?.hak, demonahak3.hak, demonahak2.hak a demonahak1.hak a stáhněte si exportní soubor s paletou custome placablu, aby jste mohli dělat lokace pestřejší.
 10. Pokud vás zajímá co je to ten HAK, podívejte se na naše stránky na tutorial od Or-Hora.
 11. Vyhrajte si s každou lokací. Není účelný vytvořit spoustu obyčejných lokací, ale raději menši počet skutečných perel.
Pravidla pro práci s master modulem:
Ostrou verzi modulu, která se vždy při uzavření verze modulu nahrává na server, nazýváme master modul. Do master modulu můžou WB kteří k němu nemají přístup přispívat pomocí *.erf souborů (exportní soubory NWN toolsetu).
 1. S mastrem modulem můžou pracovat jen vybraní WB, kteří se prezentovali kvalitní samostatnou prací.
 2. Pokud importujete věci do master modulu, dávejte si pozor na to co tam importujete a zda nepřepisujete nějaké nové věci starými scripty. Každý objekt na sebe při exportu nabalí sadu scriptů, které mají k němu nějakou vazbu.

One response on “Pravidla a doporučení pro stavitele světů v NWN toolsetu

Napsat komentář