Rasy NWN

Trpaslík (Dwarf)

Trpaslíci jsou známí svými válečnými dovednostmi, svou schopností vydržet fyzické i magické útoky, jak dokáží tvrdě pracovat a svými výkony v pití piva. Trpaslíci maji horší smysl pro humor a nemají rádi cizince, ale k těm, kteří si jejich důvěru získají, jsou velkorysí. Jsou vysocí od 4 do 4 a půl stopy, ale jsou širocí v ramenou s pevně stavěnou kostrou. Vlastně by se dalo říct, že jsou téměř tak širocí jako vysocí. Trpasličí kůže je zbarvena od tmavěhnědé po světlehnědou a jejich vlasy jsou černé, šedé nebo hnědé. Trpasličí muži si velmi cení svůj vous.

  • Úpravy trpasličích vlastností: +2 odl, -2 cha
  • Upřednostňované povolání (bojovník): Trpasličí povolání bojovníka v multi-povolání se nepočítá, když se rozhoduje, jestli bude postižen penalizací ZK za multi-povolání.
  • Znalost podzemí: +2 rasový bonus při hledání prováděném v podzemních prostorách.
  • Vidění ve tmě: Trpaslíci dokáží vidět ve tmě.
  • Odolnost vůči jedům: +2 rasový bonus při záchranných hodech proti jedům.
  • Odolnost vůči kouzlům: +2 rasový bonus při záchranných hodech proti kouzlům.
  • Útočný výcvik proti orkům: +1 rasový bonus při hodu na útok proti orkům.
  • Útočný výcvik proti skřetovitým: +1 rasový bonus při hodu na útok proti skřetovitým (skřetům, skurutům a skřetvědům).
  • Obranný výcvik před obry: +4 úhybný bonus k OC před obry.
  • Vztah k dovednosti (Znalosti): +2 rasový bonus při ověření znalostí.

Elf

Elfové jsou známí svou poezií, hudbou a magickým uměním. Nicméně v okamžicích nebezpečí dokáží skvěle vládnout zbraněmi i válečnou strategií. Elfové se dožívají věku až 700 let a na lidské poměry se pomalu přátelí i naopak nepřátelí a ještě pomaleji na své přátele a nepřátele zapomínají. Elfové jsou štíhlí a vysocí od 4 a půl do 5 a půl stopy. Mívají bledou pleť a tmavé vlasy s temně zelenýma očima. Mimo vlasů nemají žádné ochlupení, dávají přednost pohodlnému oděvu a pohybují se s nadpozemskou lehkostí. Mnoho jiných ras je považuje za neskutečně krásné.

  • Úpravy elfích vlastností: +2 obr, -2 odo
  • Upřednostňované povolání (čaroděj): Elfí povolání čaroděje v multi-povolání se nepočítá, když se rozhoduje, jestli bude postižen penalizací ZK za multi-povolání.
  • Nespavost: Imunita vůči kouzlům a účinkům typu ‚Spánek‘
  • Odolnost vůči okouzlení: +2 rasový bonus při záchranných hodech proti kouzlům ovlivňujícím mysl.
  • Bonusové dovednosti: (dlouhý meč, rapír, krátký a dlouhý luk)
  • Vztah k dovednosti (Naslouchání): +2 rasový bonus při ověření Naslouchání.
  • Vztah k dovednosti (Hledání): +2 rasový bonus při ověření Hledání.
  • Vztah k dovednosti (Všímavost): +2 rasový bonus při ověření Všímavosti.
  • Ostrost smyslů: Elfové provádějí hledání automaticky a bez penalizací pohybu.
  • Vidění za šera: Umožňuje jim lépe vidět za tmy.

Gnome

Gnómové jsou velmi žádaní jako alchymisté, vynálezci a technici, ačkoliv většinou dávají přednost životu mezi sobě rovnými, v prostém pohodlí. Gnómové milují zvířata, drahokamy a vtipy, obzvláště kanadské. Rádi se učí z osobní zkušeností a vždy zkouší nové způsoby jak něco vyrobit. Gnómové jsou 3 až 3 a půl stopy vysocí, s barvou kůže od tmavohnědé až po barvu světlého dřeva. Jejich vlasy jsou světlé a oči mají obvykle nějaký odstín modré. Obecně gnómové nosí oblečení barev země, ale zdobí si jej poměrně složitě. Muži mají v oblibě pečlivě zastřižený vousu. Gnómové se dožívají 350 až 500 let.

  • Úpravy gnómích vlastností: +2 odl, -2 sil
  • Upřednostňované povolání (čaroděj): Povolání gnóma čaroděje v multi-povolání se nepočítá, když se rozhoduje, jestli bude postižen penalizací ZK za multi-povolání.
  • Malá postava : +1 bonus k útočným hodům. +1 bonus k OC. +4 bonus k ověření skrývání.
  • Bonusové dovednosti : (dlouhý meč, rapír, krátký a dlouhý luk)
  • Útočný výcvik proti hadovitým: +1 rasový bonus při hodu na útok proti hadím lidem.
  • Útočný výcvik proti skřetovitým: +1 rasový bonus při hodu na útok proti skřetovitým (skřetům, skurutům a skřetvědům).
  • Obranný výcvik před obry: +4 úhybný bonusk OC před obry.
  • Vztah k dovednosti (Naslouchání): +2 rasový bonus při ověření Naslouchání.
  • Vztah k dovednosti (Soustředění): +2 rasový bonus při ověření Soustředění.
  • Zaměření na kouzlo (Iluze): Gnómové přidávají +2 TO ke každému iluzionistickému kouzlu, které sešlou. Je to identické s odborností.
  • Vidění za šera: Umožňuje jim lépe vidět za tmy.
  • Zvláštní: Gnómové jsou malá stvoření a jako takoví nemohou nikdy používat následující velké zbraně – meč bastard, hrozivý palcát, dvojbřitý meč, dvojitá sekera, velká sekera, velký meč, halapartna, těžký cep, hůl, kosa a kopí.
  • Sady: Gnómí postavy by si měli vybírat standardní sadu pro své povolání, protože jiné sady by mohli gnómovi dát zbraně, které by nemohl používat.

Hobit(Halfling)

Půlčíci neboli hobité jsou chytří, schopní a duchaplní. Jsou neuvěřitelně zvědaví a také naplnění takovou odvahou, jaké mnoho větších lidí nedokáže dosáhnout. Občas je dokáže svést bohatství, ale spíše utrácejí, než by syslili. Půlčíci mají načervenalou kůži, rovné a černé vlasy a hnědé nebo černé oči. Hobití muži si často nechávají růst dlouhé licousy, ale vous nebo knír jen zřídka. Dávají přednost praktickému oděvu a raději si oblečou pohodlnou košili než nějaké šperky. Půlčíci jsou přibližně 3 stopy vysocí a normálně se dožívají 150 let.

  • Úpravy hobitích vlastností: +2 obr, -2 sil
  • Upřednostňované povolání (zloděj): Povolání půlčíka zloděje v multi-povolání se nepočítá, když se rozhoduje, jestli bude postižen penalizací ZK za multi-povolání.
  • Malá postava : +1 bonus k útočným hodům. +1 bonus k OC. +4 bonus k ověření skrývání.
  • Vztah k dovednosti (Tichý pohyb): +2 rasový bonus při ověření Tichého pohybu.
  • Vztah k dovednosti (Naslouchání): +2 rasový bonus při ověření Naslouchání.
  • Štístko: +1 bonus štěstí ke všem záchranným hodům.
  • Nebojsa: +2 bonus morálky ke všem záchranným hodům na kouzla účinky typu ‚Strach‘
  • Přesná muška: +1 rasový bonus při hodu na útok vrhacími zbraněmi.
  • Zvláštní: Půlčíci jsou malá stvoření jako takoví nemohou nikdy používat následující velké zbraně – meč bastard, hrozivý palcát, dvojbřitý meč, dvojitá sekera, velká sekera, velký meč, halapartna, těžký cep, hůl, kosa a kopí.
  • Sady: Hobití postavy by si měli vybírat standardní sadu pro své povolání, protože jiné sady by mohli hobitovi dát zbraně, které by nemohl používat.

Půlelf (Half-elf)

Půlelfové mají v sobě spojenu zvědavost a ctižádost svých lidských rodičů s jemnými smysly a láskou k přírodě svých elfích rodičů. Přesto jsou v obou kulturách považováni většinou za cizince. Pro lidi vypadají půlelfové jako elfové a pro elfy vypadají jako lidé. Půlelfové jsou bledší, půvabnější a s jemnější pletí nežli jejich lidští rodiče, ale jejich skutečná barva kůže a ostatní detaily jsou rozličné stejně jako lidské rysy. Půlelfové mívají zelené, elfí oči. Dožívají se 180 let věku.

  • Upřednostňované povolání (jakékoliv): Když se rozhoduje, jestli bude půlelf s multi-povoláním postižen penalizací ZK za multi-povolání, jeho povolání s nejvyšší úrovní se nepočítá.
  • Nespavost: Imunita vůči kouzlům a účinkům typu ‚Spánek‘
  • Odolnost vůči Okouzlení: +2 rasový bonus při záchranných hodech proti kouzlům ovlivňujícím mysl.
  • Částečný vztah k dovednosti (Naslouchání): +1 rasový bonus při ověření Naslouchání.
  • Částečný vztah k dovednosti (Hledání): +1 rasový bonus při ověření Hledání.
  • Částečný vztah k dovednosti (Všímavost): +1 rasový bonus při ověření Všímavosti.
  • Vidění za šera: Umožňuje jim lépe vidět za tmy.

Půlork (Half-orcs )

Půlorkové jsou výbušný a mrzoutský plod lidských a orčích rodičů. Raději jednají než rozmýšlí a než se dohadovat to raději bojují. Milují prostá potěšení, jako je hodování, pití a divoký tanec. Jsou přínosem pro každou správnou družinu dobrodruhů, ale rozhodně nejsou přínosem pro ples velkovévodkyně. Půlorkové jsou vysocí jako lidé, ale jejich hrubé rysy prozrazují jejich původ. Jizvy považují za symbol hrdosti a záležitost krásy. Jen zřídka se dožívají 75 let věku.

  • Úpravy půlorčích vlastností: +2 sil, -2 int, -2 cha.
  • Upřednostňované povolání (barbar): Povolání půlorka barbara v multi-povolání se nepočítá, když se rozhoduje, jestli bude postižen penalizací ZK za multi-povolání.
  • Vidění ve tmě: Půlorkové dokáží vidět ve tmě.

Člověk(Human)

Lidé jsou nejpřizpůsobivější ze všech ras. Krátký věk a náklonnost ke stěhování a dobývání způsobuje, že jsou také fyzicky velmi rozliční. Jejich kůže přechází od téměř černé k velmi bledé, vlasy od černé k blond a ochlupení (u mužského pohlaví) od řídkého k hustému. Lidé jsou většinou velmi nekonvenční ve svém oblékání, pěstují roztodivné účesy, zdobné oděvy, tetování a podobně.

  • Upřednostňované povolání (jakékoliv): Když se rozhoduje, jestli bude člověk s multi-povoláním postižen penalizací ZK za multi-povolání, jeho povolání s nejvyšší úrovní se nepočítá.
  • Rychlé učení: Na první úrovni mají 1 odbornost navíc.
  • Dovednost: Na první úrovni mají 4 dovednostní body navíc a na každé následující úrovni jeden.

Napsat komentář