VI. Odbornosti – Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark

Tajemná obrana

 • Postava získá +2 bonus ke všem záchranným hodům vůči kouzlům dané školy.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Zaměření na kouzlo dané školy
 • Použití: Automatické


Umělec

 • Postava získává +2 bonus při ověřování Umění a Všímavosti.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Dovednost Umění, je možno získat jen na první úrovni
 • Použití: Automatické

Boj poslepu

 • Tato odbornost umožňuje postavě bojovat i poslepu nebo proti neviditelným stvořením. Postava má možnost znovu házet, pokud při prvním hodu na útok byla neúspěšná. Navíc nezískávají neviditelná stvoření žádný bonus k zásahu při souboji zblízka.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Žádný
 • Použití: Automatické
 • Čistokrevnost
 • Postava získává +2 k iniciativě a bonus +2 při ověřování Všímavosti
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Je možno získat jen na první úrovni
 • Použití: Automatické

Vaření lektvarů

 • Postava dokáže vyrobit lektvar jakéhokoliv kouzla 3. nebo nižší úrovně, které postava zná a jehož cílem je bytost nebo skupina bytostí. Výroba lektvaru stojí několik málo zkušeností a také trochu zlata na pokrytí nákladů.
 • Druh odbornosti: Výroba předmětu
 • Předpoklad: Sesilatel úrovně 3 a více
 • Předpoklad: Je možno získat jen na první úrovni
 • Použití: Sešlete kouzlo na prázdnou lahvičku od lektvaru

Tvrdohlavost

 • Postava získává bonus +2 na odolnost vůči Výsměchu a bonus +1 k záchranným hodům na Vůli.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Je možno získat jen na první úrovni
 • Použití: Automatické

Kruhový kop

 • Jestliže postava úspěšně zasáhne protivníka bez použití zbraně, získává dodatečný útok proti dalšímu, blízkému nepříteli. Maximum je jeden dodatečný útok na kolo.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Základní útočný bonus +3, Obratnost 15 a více, Vylepšený útok beze zbraně
 • Použití: Automatické

Vláda mágů

 • Postava získává bonus +2 při ověřování Znalostí a Čarozpytu
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Je možno získat jen na první úrovni
 • Použití: Automatické

Výroba hůlky

 • Kouzelník může vyrobit hůlku s jakýmkoliv kouzlem 4. nebo nižší úrovně, které zná. Výroba hůlky stojí několik málo zkušeností a zlata, v závislosti na úrovni kouzla v hůlce. Do hůlky nelze vložit kouzla poskytovaná odbornostmi nebo zvláštními schopnostmi. Pro tuto odbornost je vyžadován předmět kostěnná hůlka, která lze vyrobit s použitím dovednosti Výroba zbraně nebo koupit v některých obchodech.
 • Druh odbornosti: Výroba předmětu
 • Předpoklad: Kouzelník 5. nebo vyšší úrovně
 • Použití: Sešlete kouzlo na předmět kostěná hůlka

Píseň prokletí

 • Bardové dokáží zazpívat píseň, která prokleje jejich nepřátele. Hluché bytosti tyto píseň nijak neovlivní. Píseň ovlivní všechny nepřátele v okolí 10 metrů a trvá 10 kol. Čím vyšší je bardova dovednost Umění a jeho úroveň povolání, tím lepší bude Píseň prokletí. Všechny vypsané postihy se sčítají.
 • Umění 3 a bard 1. úrovně: -1 k hodům na útok a zranění
 • Umění 6 a bard 2. úrovně: -1 k záchrannému hodu na Vůli
 • Umění 9 a bard 3. úrovně: -1 k hodu na útok a -1 k záchrannému hodu na Výdrž
 • Umění 12 bard 6. úrovně: -1 k záchrannému hodu na Reflexy, -1 k hodům na dovednosti
 • Umění 15 a bard 8. úrovně: -1 k hodu na útok, -8 životů
 • Umění 18 a bard 11. úrovně: -2 k OČ Uhýbání, -1 k hodům na dovednosti
 • Umění 21 a bard 14. úrovně: -1 k hodu na zranění, -8 životů a -1 k OČ Uhýbání
 • Umění 24 a bard 15. úrovně: -1 k záchrannému hodu na Vůli, -1 k záchrannému hodu na Reflexy, -1 k záchrannému hodu na Výdž, -1 k OČ Uhýbání
 • Umění 30 a bard 16. úrovně: -1 k záchrannému hodu na Vůli, -4 životy, -1 k OČ Uhýbání
 • Umění 35 a bard 17. úrovně: -2 životy, -1 k hodům na dovednosti
 • Umění 40 a bard 18. úrovně: -2 životy, -1 k hodům na dovednosti
 • Umění 45 a bard 19. úrovně: -2 životy, -1 k hodům na dovednosti
 • Umění 50 a bard 20. úrovně: -2 životy, -1 k hodům na dovednosti
 • Umění 55 a bard 21. úrovně: -2 životy, -1 k hodům na dovednosti
 • Umění 60 a bard 22. úrovně: -2 životy, -1 k hodům na dovednosti
 • Za každých dalších pět bodů Umění a další úroveň barda, se nepříteli přidá postih -2 životy.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Bardova píseň
 • Použití: Výběr

Nečestný boj

 • Postava zná tvrdé a účinné bojové taktiky. Obětováním všech ostatních útoků během kola, může postava provést nečistý bojový chvat, který způsobí dodatečné 1k4 zranění. Tento mód není možné použít při použití drtivého útoku.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Základní útočný bonus +2.
 • Použití: Automatické

Božská moc

 • Až třikrát denně si může postava přičíst bonus Charisma ke zranění způsobovanému svými zbraněmi. A to na počet kol rovných bonusu charisma.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Odvracení nemrtvých, Charisma 13 a více, Síla 13 a více, Drtivý útok
 • Použití: Výběr

Útok v obraně

 • Postava s touto odborností může provádět obranné útoky. Získává bonus +5 k OČ, ale také postih -5 k hodu na útok.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Inteligence 13 a více
 • Vyžadováno pro: Vylepšený útok v obraně
 • Použítí: Bojový mód
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Dodatečná hudba
 • Postava může použít navíc bardovu píseň čtyřikrát denně.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Bardova píseň
 • Použití: Automatické

Dodatečné omračující útoky

 • Postava získává 3 dodatečné omračující útoky denně.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Základní útočný bonus +2, Omračující pěst
 • Použití: Automatické

Silnější sekáček

 • Stejný jako Sekáček, kromě toho, že není omezení dodatečných útoků, které může postava provést po zabití protivníka.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Síla 13 a více, Drtivý útok, Sekáček, základní útočný bonus +4 nebo výše
 • Použití: Automatické

Silnější zaměření na kouzlo

 • Postava se stává ještě schopnější s kouzly konkrétní školy magie. Postava získává +4 bonus k TO kouzel konkrétní školy.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Zaměření na kouzlo
 • Použití: Automatické
 • Tato odbornost může být vybrána vícekrát, ale účinek se nesčítá. Pokaždé se použije pro jinou školu magie. Také se nesčítá s bonusem za Zaměření na kouzlo.

Silnější průrazné kouzlo

 • Postava dostává +4 bonus při ověření úrovně sesilatele, pokud se pokouší prorazit odolnost vůči kouzlům nepřítele.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Průrazné kouzlo
 • Použití: Automatické

Vylepšený útok v obraně

 • Postava s touto odborností může provádět obranné útoky. Získává bonus +10 k OČ, ale také postih -10 k hodu na útok.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Inteligence 13 a více, Útok v obraně
 • Použítí: Bojový mód
 • Vylepšená iniciativa
 • Postava získává bonus +4 při ověřování iniciativy.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Žádný
 • Použití: Automatické

Prodloužená píseň

 • Účinek bardovy písně vydrží dodatečných 5 kol.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Bardova píseň
 • Použití: Automatické

Štěstí hrdinů

 • Postava získává bonus +1 ke všem záchranným hodům.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Je možno získat jen na první úrovni
 • Použití: Automatické

Rychlé nabíjení

 • Postava je schopná nabíjet tak rychle, že získává stejný počet útoků s jakoukoliv kuší, jako by používala obyčejný luk.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Základní útočný bonus +2.
 • Použití: Automatické

Odolnost vůči nemocem

 • Postava získává +4 ke všem záchranným hodům na Výdrž, které jsou prováděny pro odolání účinku nemoci.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Žádný
 • Použití: Automatické

Odolnost vůči jedům

 • Postava získává bonus +4 ke všem záchranným hodům Výdrže vůči jedu.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Žádný
 • Použití: Automatické

Odolnost vůči energii

 • Postava získává odolnost +5 vůči vybranému typu energie (prvních 5 bodů zranění tohoto typu je ignorováno).
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Základní bonus Výdrže +8
 • Použití: Automatické

Psaní svitků

 • Můžete napsat svitek jakéhokoliv kouzla, které znáte. Napsání svitku stojí nepatrné množství zkušeností a zlata, v závislosti na úrovni kouzla zapisovaného na svitek. Epická kouzla, kouzla poskytovaná odbornostmi nebo zvláštními schopnostmi nelze na svitek zapsat. Pro tuto odbornost je potřeba prázdný svitek, který lze koupit v některých obchodech.
 • Druh odbornosti: Výroba předmětu
 • Předpoklad: Kouzelník 1. nebo vyšší úrovně
 • Použití: Sešlete kouzlo na prázdný svitek

Stříbrná dlaň

 • Postava získává bonus +2 při ověřování Odhadu ceny a Přesvědčování.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Je možno získat jen na první úrovni.
 • Použití: Automatické

Hadí krev

 • Postava získá bonus +1 k záchrannému hodu na Reflexy a bonus +2 k záchrannému hodu na Výdrž vůči jedům.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Je možno získat jen na první úrovni.
 • Použití: Automatické

Pružný útok

 • Nepřátelé nezískávají příležitostný útok vůči postavě, když se tato pohybuje během boje.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Obratnost 13 a více, Uhýbání, Pohyblivost, základní útočný bonus +4 nebo vyšší
 • Použití: Automatické

Nenápadnost

 • Postava získá bonus +2 při ověřování Skrývání a Tichého pohybu
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Žádný
 • Použití: Automatické

Silná duše

 • Postava získává bonus +1 k záchranným hodům na Výdrž a Vůli. Stejně tak bonus +1 ke všem záchranným hodům vůči smrtící magii.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Je možno získat jen na první úrovni.
 • Použití: Automatické

Ranař

 • Postava získává bonus +2 při ověřování Iniciativy a bonus +2 při ověření Přesvědčování.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Žádný
 • Použití: Automatické

Vířivý útok

 • Postava provede jednu útočnou akci a přitom zaútočí s plným základním útočným bonusem proti každému z protivníků v dosahu 1,5 metru.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Inteligence 13 a více, Boj v obraně, Obratnost 13 a více, Uhýbání, Pohyblivost, Pružný útok, základní útočný bonus +4 nebo vyšší
 • Použití: Výběr

Zen střelba

 • Střelecké útoky postavy jsou vedeny moudrostí. Pří střelbě tato odbornost umožňuje použít modifikátor moudrosti, pokud je vyšší, místo obratnosti.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Základní útočný bonus +3, Moudrost 13 a více
 • Použití: Automatické