VII. Epické odbornosti – Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark

Pancéřová kůže

 • Postava získá bonus +2 k přirozenému obrannému číslu.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické


Samo spouštěcí rychlé kouzlo

 • Postava může sesílat kouzla 0. – 3. úrovně jako rychlá kouzla, aniž by musela použít pozici kouzel vyšších úrovní. Tuto odbornost je možno zvolit vícekrát a urychlí tak kouzla až do 9. úrovně.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Rychlé kouzlo, 30 bodů v Čarozpytu, schopnost sesílat kouzla 9. úrovně
 • Použití: Automatické

Samo spouštěcí tiché kouzlo

 • Postava může sesílat kouzla 0. – 3. úrovně jako tichá kouzla, aniž by musela použít pozici kouzel vyšších úrovní. Tuto odbornost je možno zvolit vícekrát a urychlí tak kouzla až do 9. úrovně.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Tiché kouzlo, 24 bodů v Čarozpytu, schopnost sesílat kouzla 9. úrovně
 • Použití: Automatické

Samo spouštěcí klidné kouzlo

 • Postava může sesílat kouzla 0. – 3. úrovně automaticky jako klidná kouzla. Tato kouzla lze sesílat, i když postava má na sobě brnění. Tuto odbornost je možno zvolit vícekrát a urychlí tak kouzla až do 9. úrovně.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Klidné kouzlo, 24 bodů v Čarozpytu, schopnost sesílat kouzla 9. úrovně
 • Použití: Automatické

Zhouba nepřátel

 • Jakákoliv zbraň, kterou postava použije proti svému oblíbenému nepříteli, se pro daný druh nepřátel počítá jako zhoubná zbraň (+2 k zásahu a způsobí +2k6 zranění).
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, 5 nebo více oblíbených nepřátel
 • Použití: Automatické

Oslepující rychlost

 • Po aktivaci této odbornosti získá postava na krátký čas všechny výhody kouzla Spěch. Toto je nadpřirozená schopnost.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Obratnost 25 a více
 • Použití: Automatické

Podoba výtvoru

 • Postava se může proměnit do podoby následujích výtvorů: železný golem, kamenný golem nebo golem z masa démonů.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Epický měnavěc, Moudrost 27
 • Použití: Výběr. Po výběru schopnosti si postava musí ještě vybrat bytost, na kterou se chce proměnit.

Snížená zranitelnost

 • Postava získá snížené zranění 3/-. To znamená, že se při každém zranění postavy ignorují 3 body zranění. Tuto odbornost si lze zvolit vícekrát a získat tak snížené zranění 6/- a 9/-.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Odolnost 21 a více
 • Použití: Automatické

Ničivé kritické zranění

 • Kdykolliv se postavě povede s vybranou zbraní kritický útok, musí protivník uspět v záchranném hudu na Výdrž, jinak okamžitě zemře. Bytosti imunní vůči kritickým zásahům tato odbornost neovlivní.
 • Druh odbornosti: Souboj
 • Předpoklad: 21. úroveň, Sekáček, Silnější sekáček, Vylepšený kritický zásah pro vybranou zbraň, Ohromující kritická zranění pro vybranou zbraň, Drtivý útok, Síla 25 a více
 • Použítí: Automatické

Podoba draka

 • Postava může použít Podobu divokého zvířete k proměně na draka a získá přístup k drakově dechové zbrani.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Podoba divokého zvířete 6x/den nebo Silnější podoba divokého zvířete IV, Moudrost 30 a více

Odolnost vůči energii

 • Postava získá odolnost 10 vůči zranění určitým druhem energie (buď oheň, chlad, zvuk, kyselina nebo elektřina). Tuto odbornost si lze zvolit vícekrát, až do maximální odolnosti 100.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Epické uhýbání

 • Postava se vyhne veškerému zranění z prvního útoku v každém kole.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Uhýbání, Vylepšný únik, Obranný kotoul, 30 bodů Akrobacie, Obratnost 25 a více
 • Použití: Automatické

Epický démon

 • Zloba a nenávist postavy jsou tak silné, že při vyvolávání démonického služebníka z vnějších sfér dokáže přitáhnout pozornost Epického Vrocka. Tato zlovolná bytost je mistrem boje na blízko a je tím silnější a mocnější, čím více úrovní černý strážce získal.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, černý strážce 15. úrovně
 • Použití: Automatické

Epická výdrž

 • Postava získá bonus +4 ke všem záchranným hodům na Výdrž.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Epická zdatnost

 • Postava získá bonus +1 ke všem útokům.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Epické reflexy

 • Postava získá bonus +4 ke všem záchranným hodům na Reflexy.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Epická pověst

 • Postava získá bonus +4 k testům Podvádění, Zastrašování, Přesvědčování a Výsměchu.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Epické zaměření na dovednost

 • Postava získá bonus +10 ke všem testům vybrané dovednosti.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, 20 bodů ve vybrané dovednosti
 • Použití: Automatické

Epický pán stínů

 • Posílí se schopnost Vyvolej stín, díky které může postava povolat na svou stranu Epického pána stínů. Na rozdíl od běžného Pána stínů je Epický pán stínů velice schopný bojovník, kterého posiluje životní síla jeho pána, takže je silnější za každou úroveň stínového tanečníka.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Epický stínový tanečník
 • Použití: Automatické

Epické zaměření na kouzlo

 • Postava získá bonus +6 k třídě obtížnosti pro všechny záchranné hody proti kouzlům z vybrané školy magie.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Zaměření na kouzlo a Silnější zaměření na kouzlo pro vybranou školu
 • Použití: Automatické

Epické průrazné kouzlo

 • Postava získá bonus +6 při ověření úrovně sesilatele, pokud se pokouší prorazit odolnost vůči kouzlům nepřítele.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Průrazné kouzlo a Silnější průrazné kouzlo
 • Použití: Automatické

Epická houževnatost

 • Postva získá +20 životů. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maximálního počtu +200 životů.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Epické zaměření na zbraň

 • Postava získá bonus +2 ke všem hodům na útok vybranou zbraní.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Zaměření na zbraň pro vybranou zbraň
 • Použití: Automatické

Epická specialnizace na zbraň

 • Postava získá bonus +4 k veškerému zranění způsobenému vybranou zbraní.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Zaměření na zbraň, Epické zaměření na zbraň, Specializace na zbraň
 • Použití: Automatické

Epická vůle

 • Postava získá bonus +4 ke všem záchranným hodům na Vůli.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Ohromné charisma

 • Postava získá +1 k Charisma. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maxima +10.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Ohromná odolnost

 • Postava získá +1 k Odolnosti. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maxima +10.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Ohromná obratnost

 • Postava získá +1 k Obratnosti. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maxima +10.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Ohromná inteligence

 • Postava získá +1 k Inteligenci. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maxima +10.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Ohromná síla

 • Postava získá +1 k Síle. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maxima +10.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Ohromná moudrost

 • Postava získá +1 k Moudrosti. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maxima +10.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Vylepšené kouzlení v boji

 • Na postavu nelze provést příležitostný útok kvůli sesílání kouzla během boje.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Kouzlení v boji, Soustředění 25 a více
 • Použití: Automatické

Vylepšený úder Ki

 • Tato odbornost (při prvním zvolení) poskytne postavě bonus vylepšení +4 v boji beze zbraně. Pokud sti tuto odbornost vyberete podruhé, bonus se zvýší na +5.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Moudrost 21 a více, Úder Ki +3
 • Použití: Automatické

Vylepšený zákeřný útok

 • Přidá +1k6 ke zranění způsobené zákeřným útokem. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maxima +10k6.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Zákeřný útok 8k6
 • Použití: Automatické

Vylepšená magická odolnost

 • Postava získá +2 k magické odolnost. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maxima +20.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň
 • Použití: Automatické

Vylepšená omračující pěst

 • Přidá +2 k třídě obtížnosti omračující pěsti postavy. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maxima +20.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Vylepšný útok beze zbraně, Omračující pěst, Obratnost 19 a více, Moudrost 19 a více
 • Použití: Automatické

Vylepšený vířivý útok

 • Postava provede jednu útočnou akci a při tom zaútočí s plným základním útočným bonusem proti každému z protivníků v dosahu zbraní postavy.
 • Druh odbornosti: Souboj
 • Předpoklad: 21. úroveň, Uhýbání, Boj v obraně, Pružný útok, Vířivý útok, Inteligence 13 a více, Obratnost 23 a více
 • Použití: Automatické

Nezapomenutelnost

 • Tato odbornost umožňuje, aby účinky bardovy písně trvaly desetkrát déle než normálně, potom co postava přestane zpívat.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Bardova píseň, Umění 25
 • Použití: Automatické

Silná zuřivost

 • Když postava zuří, získá +8 k Síle o Odolnosti a bonus +4 za morálku k záchranným hodům na Vůli. Tyto bonusy nahrazují normální bonusy za zuřivost.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Silnější zuřivost, Síla 21 a více, Odolnost 21 a více
 • Použití: Automatické

Podoba démona

 • Postava se může třikrát denně proměnit za bytosti z jiných sfér: buď Azer náčelník, Rakshasa nebo Smrtící Slaad.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Epický měňavec, Moudrost 25
 • Použití: Výběr. Po výběru schopnosti si postava musí ještě vybrat bytost, na kterou se chce proměnit.

Ohromující kritická zranění

 • Když používá vybranou zbraň, způsobí postava při úspěšném kritickém zásahu +1k6 zranění. Pokud je kritický násobitel zbraně x3, přidá +2k6, a pokud je násobitel x4, přidá 3k6.
 • Druh odbornosti: Souboj
 • Předpoklad: 21. úroveň, Sekáček, Silnější sekáček, Vylepšený kritický zásah s vybranou zbraní, Zaměření na zbraň pro vybranou zbraň, Drtivý útok, Síla 23 a více
 • Použití: Automatické

Pevné zdraví

 • Díky této odbornosti je postava imunní vůči všem nemocem a jedům.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Větší výdrž, Odolnost 25 a více
 • Použití: Automatické

Odvracení sfér

 • Tato odbornost umožňuje odvracet bytosti z jiných sfér podobně jako nemrtvé.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Odvracení nemrtvých, Moudrost 25 a více, Charisma 25 a více
 • Použití: Výběr. Pokud má postava dvojnásobně více úrovní než je životaschopnost protivníka, protivník bude okamžitě zničen.

Ukryj sebe

 • Postava získá 10% bonus k ukrytí. Tuto odbornost si lze vybrat vícekrát, až do maxima 50%.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Vylepšený únik, Obratnost 30 a více, Ukrytí 30 a Akrobacie 30
 • Použití: Automatické

Špičková iniciativa

 • Postava získá bonus +8 k testům iniciativy.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: 21. úroveň, Vylepšená iniciativa
 • Použití: Automatické

Děsivá zuřivost

 • Když barbar zuří, každý nepřítel, který se k němu přiblíží, musí uspět v záchranném hodu na Vůli proti barbarovu Zastrašování. Pokud nepřítel neuspěje, panikaří 1k6 kol. Protivníci, jejich životaschopnost je nižší než dvojnásobek barbarovy úrovně, neuprchnou, ale obdrží postih -2 k útoku a všem záchranným hodům. Bytosti s životaschopností vyšší než dvojnásobek barbarovy úrovně, nejsou děsivou zuřivostí ovlivněny.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Epický barbar, Zastrašování 25
 • Použití: Automatické během zuřivosti

Drtivá zuřivost

 • Každá zbraň, kterou barbar během zuřivosti bojuje, způsobuje při kritickém zásahu 2k8 zranění navíc.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Epický barbar, Síla 25
 • Použití: Automatické během zuřivosti

Podoba nemrtvého

 • Postava s touto schopností se může proměnit na různé mocné nemrtvé bytosti.
 • Druh odbornosti: Všeobecná
 • Předpoklad: Epický měňavec
 • Použití: Výběr. Po výběru si postava musí vybrat druh nemrtvého, na kterého se chce proměnit.

Napsat komentář