VIII. Kouzla – Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark

Plamen

 • Od sesilatele k jednomu cíli vyletí plamen, díky kterému utrpí postih -1 k hodu na útok.
 • Úroveň kouzla: 0
 • Povolání: Bard, Druid, Zaklínač, Čaroděj
 • Způsob malá zranění
 • Pokud sesilatel úspěšně zasáhne protivníka dotekem, utrpí cíl 1 zranění. Kouzla způsobující zranění mají opačný účinek, pokud se použijí na nemrtvé – místo zranění je vyléčí.
 • Úroveň kouzla: 0
 • Povolání: Klerik


Kyselinový střik

 • Sesilatel vystřelí na cíl malou kouli kyselíny, která způsobí 1k3 zranění.
 • Úroveň kouzla: 0
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Rána elektřinou

 • Sesilatel cíli způsobí 1k6 zranění elektřinou.
 • Úroveň kouzla: 0
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Zesílení

 • Sníží o 20 třídu obtížnosti zaslechnutí zvuků v okolí sesilatele.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Bard

Balagarnův železný roh

 • Sesilatel vytvoří hluboké, rezonující vibrace, které srazí na zem všechny bytosti v oblasti působení, které neuspějí v testu Síly (jak by měl sesilatel Sílu 20). Každý bytost upadne a bude na jedno kolo omráčena.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Bard, Zaklínač(2), Čaroděj (2)

Kouzelná zbraň

 • Přidá bonus vylepšení +1 k jedné zbrani.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Bard, Zaklínač, Čaroděj, Klerik

Zhouba

 • Sesilatelovy nepřátele naplní strach a obavy. Utrpí postih -1 k hodům na útok a -1 k záchranným hodům proti strachu.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Clerik

Božská přízeň

 • Sesilatel získá bonus +1 k útoku a zranění za každé tři úrovně sesilatele (do maxima +5).
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Clerik, Paladin

Vydrž elementy

 • Cílová bytost získá odolnost na zranění 10/- proti všem druhům elementárního zranění. Kouzlo skončí po pohlcení 20 bodů zranění jednoho druhu elementu.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Klerik, Paladin

Neurčitý štít

 • Objeví se kouzelné pole, které sesilateli zaručuje, že všechny střelné útoky na něj mají 20% šanci minutí.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Klerik

Způsob lehká zranění

 • Pokud sesilatel úspěšné zasáhne protivníka dotekem, utrpí cíl 1k8 zranění, +1 za úroveň sesilatele (do maxima +5). Kouzla způsobující zranění mají opačný účinek, pokud se použijí na nemrtvé – místo zranění je léčí.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Klerik

Štít víry

 • Cíl získá bonus odražení +2 ke svému obrannému číslu, s dalším bonusem +1 za každých šest úrovní sesilatele (maximálně +5).
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Klerik

Maskování

 • Barva sesilatele se změní, aby odpovídala okolnímu prostředí. Získá bonus +10 ke všem testům Skrývání.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Druid, Hraničář

Kouzelný tesák

 • Toto kouzlo posílí zvířecího společníka sesilatele, získá +1 k zásahu a +1 ke zranění.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Druid, Hraničář

Požehnej zbraň

 • Jedna zbraň na blízko získá bonus vylepšení +1 a bonus 2k6 zranění proti nemrtvým.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Paladin

Ohlušující rána

 • Sesilatel posílí zbraň útočným bonusem +1 a bonusem +3 zvukového zranění. Zbraň má také schopnost ohlušit bytost, kterou zasáhne.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Paladin

Spěšný ústup

 • Sesilatel se pohybuje o 150% rychleji, než normálně, takže může uprchnout z nebezpečného boje. Toto kouzlo nemá žádný účinek, pokud je již zrychlen.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Horizikaulův hřmot

 • Cíl utrpí 1k4 zranění zvukem za dvě úrovně sesilatele (maximálně 5k4) a musí uspět v záchranném hodu na Vůli, jinak je ohlušen na 1k4 kol.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Ledová dýka

 • Sesilatel vytvoří kus ledu ve tvaru dýky, který vyletí k cíli a způsobí 1k4 zranění chladem za úrověň sesilatele (maximálně 5k4).
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Železný žaludek

 • Sesilatel získá bonus +4 k záchranným hodům na Výdrž proti jedům.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Shelgarnova trvalá dýka

 • Sesilatel vyvolá dýku, která jedná jako věrný a loajální služebník.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Štít

 • Sesilatel získá bonus +4 k OČ. Také je po dobu trvání štítu imunní vůči kouzlu Magická střela.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Pravý úder

 • Díky magické intuici získá sesilatel bonus +20 k útoku.
 • Úroveň kouzla: 1
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Oblak zmatení

 • Nepřátelé v oblasti působení jsou omráčení a oslepeni na 1k6 kol.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Bard, Zaklínač, Čaroděj

Způsob střední zranění

 • Pokud sesilatel úspěšné zasáhne protivníka dotekem, utrpí cíl 2k8 zranění, +1 za úroveň sesilatele (do maxima +10). Kouzla způsobující zranění mají opačný účinek, pokud se použijí na nemrtvé – místo zranění je léčí.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Klerik

Kamenné kosti

 • Cílový nemrtvý získá díky zpevnění kostí bonus +3 k přirozenému obrannému číslu.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Klerik, Zaklínač, Čaroděj

Krvavá zuřivost

 • Sesilatel se dostane do stavu podobného barbarové zuřivosti. Získá bonus +2 k Síle a Odolnosti a bonus +1 k záchranným hodům na Vůli, ale utrpí postih +1 k OČ.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Druid

Jednota s přírodou

 • Sesilatel naváže silné pouto s přírodou. Získá bonus +4 k testům Porozumění zvířatům, Skrývání, Tichého pouta a Pokládání pastí.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Druid, Hraničář

Aura slávy

 • Sesilatel usměrní božskou sílu, aby získal bonus +4 k Charisma. Všichni spojenci blízko sesilatele získají bonus +4 k záchranným hodům proti strachu.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Paladin

Výheň

 • Výbuch ohně způsobí cíli 2k6 zranění ohněm +1 za každou úrověň sesilatele (do maxima +10). Proti tomuto kouzlu není žádný záchranný hod. Navíc musí cíl uspět v záchranném hodu na Reflexy, jinak začne hořet a utrpí další zranění 1k6 životů. Toto zraňování bude pokračovat, dokud neuspěje v záchranném hodu na Reflexy.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Trvalý plamen

 • Toto kouzlo vytvoří kouzelný plamen, který na cílové bytosti nebo předmětu hoří jasně jako pochodeň, dokud není zrušen.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj, Klerik (3)

Zbroj smrti

 • Sesilatele obklopuje magická aura, která zraní každou bytost, která se ji dotkne. Bytost, která zasaáhne sesilatele utrpí 1k4 zranění +1 za dvě úrovně sesilatele (maximálně +5).
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Plamenná zbraň

 • Zbraň na blízko začne hořet plamenem, díky čemuž způsobuje 1k4 zranění ohněm +1 za úrověň sesilatele (do maxima +10). Toto kouzlo lze seslat na určitou zbraň nebo na bytost.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Gedleeho elektrická smyčka

 • Sesilatel vytvoří malý blesk, který proběhne přes všechny bytosti v oblasti působení. Kouzlo způsobí 1k6 zranění za 2 úrovně sesilatele (maximálně 5k6). Ten, kdo neuspěje v záchranném hodu na Reflexy, musí uspět v záchranném hodu na Vůli, jinak bude na 1 kolo omráčen.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Tashin hrozný smích

 • Pokud cíl neuspěje v záchranném hodu, začne se hystericky smát a nedokáže se bránit, doku kouzlo neskončí. Bytost, jejíž druh rasy se liší od sesilatelovy, získá bonus +4 k záchrannému hodu, protože humor se špatně překládá.
 • Úroveň kouzla: 2
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Silnější kouzelná zbraň

 • Jedna zbraň získá bonus vylepšení +1 za každé tři úrovně sesilatele (maximálně +5).
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Bard, Klerik (4), Zaklínač, Čaroděj

Ostrá čepel

 • Rozšíří se kritický zásah jednou zbraní.
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Bard, Zaklínač, Čaroděj

Zraňující šepot

 • Každý bytost, kterou zasáhne sesilatel je zraněna šeptem, který způsobuje 1k6+1 zranění zvukem za úroveň sesilatele.
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Bard

Temný oheň

 • Sesilatel upraví nekouzelnou zbraň tak, že způsobuje 1k6 bodu ohnivého zranění, +1 za dvě úrovně sesilatele (maximálně +10).
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Klerik

Strážný znak

 • Sesilatel vytvoří malou, kouzelnou zónu, která dokáže zjistit průchod nepřátelských bytostí. Když je pole aktivováno, vybuchne a způsobí 1k8 zranění zvukem všem v oblasti působení (do maxima 5k8).
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Klerik

Způsob vážná zranění

 • Pokud sesilatel úspěšné zasáhne protivníka dotekem, utrpí cíl 3k8 zranění, +1 za úroveň sesilatele (do maxima +15). Kouzla způsobující zranění mají opačný účinek, pokud se použijí na nemrtvé – místo zranění je léčí.
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Klerik

Kouzelné roucho

 • Jedna zbroj či štít získá bonus +1 k OČ za tři úrovně sesilatele (do maxima +5).
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Klerik

Větší kouzelný tesák

 • Toto kouzlo posílí zvířecího společníka sesilatele, získá +1 k zásahu a +1 k zranění za každé tři úrovně sesilatele (do maxima +5).
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Druid, Hraničář

Léčivé žihadlo

 • Způsobí dotknuté živé bytosti 1k6 zranění, +1 za úroveň sesilatele, a sesilatel získá stejný počet životů.
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Druid

Napadení červy

 • Sesilatel nechá jednu bytost napadnout červům podobnými stvořeními. Každé kolo způsobí 1k4 bodů dočasného zranění Odolnosti.
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Druid

Otrávení brky

 • Sesilatel vrhá na cíl otrávení brky, které způsobují 1k8 zranění (+1 za dvě úrovně sesilatele, do maxima +5) a navíc nakazí cíl jedem škorpiona.
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Druid

Růst hřebů

 • Pokryje terém malými ostny. Každý bytost utrpí 1k4 zranění každé kolo, kdy zůstává v oblasti působení. Tyto hřeby mohou zranit nohy oběti, takže i po opuštení oblasti působení mohou mít celý den sníženou pohyblivost.
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Druid

Žíznivá čepel

 • Jedna sečná zbraň získá bonus vylepšení +3.
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Hraničář

Obraz

 • Cíl získá 50% k ukryti, pomocí napodobování přirozených schopností rozostřovací šelmy.
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Závan větru

 • Toto kouzlo vytvoří závan větru, který srazí na zem všechny bytosti, které neuspějí v záchranném hodu. Také je dostatečně silný, aby v oblasti působení rozprášil účinky jiných kouzel (např. Smrtícího mraku).
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Mestilův kyselinový dech

 • Sesilatel vydechne kužel kyselinových kapek, které způsobují 1k6 zranění kyselinou za úroveň sesilatele (do maxima 10k6)..
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Sršící koule

 • Sesilatel vypustí elektřinou sršící střelu, která vybuchne nad oblastí působení a zraní všechny bytosti za 1k6 životů za úroveň sesilatele, do maxima 10k6.
 • Úroveň kouzla: 3
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Způsob kritická zranění

 • Pokud sesilatel úspěšné zasáhne protivníka dotekem, utrpí cíl 4k8 zranění, +1 za úroveň sesilatele (do maxima +20). Kouzla způsobující zranění mají opačný účinek, pokud se použijí na nemrtvé – místo zranění je léčí.
 • Úroveň kouzla: 4
 • Povolání: Klerik

Hromadné maskování

 • Všichni spojenci v oblasti působení získají bonus +10 k dovednosti Skrývání.
 • Úroveň kouzla: 4
 • Povolání: Druid, Hraničář

Svatý meč

 • Paladinova zbraň na blízko se stane mocným Svatým mstitelem.
 • Úroveň kouzla: 4
 • Povolání: Paladin

Isaacova menší bouře střel

 • Objeví se několik energetických střel (jedna za úroveň sesilatele, do maxima 10) a náhodně zaměří a zasáhnou nepřátelské bytosti v oblasti působení. Pokud je v oblasti více bytostí než střel, zraní jen nejbližší. Pokud je střel více než bytostí, jeden z cílů bude zasažen několika střelami. Každý střela zraňuje za 1k6 životů.
 • Úroveň kouzla: 4
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Bitevní vřava

 • Sesilatel vytvoří auru, která krade energii nepřátelům. Jakmile vstoupí do aury, utrpí postih -2 k záchranným hodům, hodům na útok a na zranění. Sesilatel získá bonus +2 k záchranným hodům, hodům na útok a zranění.
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Klerik

Kruh zkázy

 • Všichni nepřátelé v oblasti působení jsou zasažení negativní energií, která způsobuje 1k8 zranění, +1 za úroveň sesilatele. Kouzla s negativní energií mají na nemrtvé opačný účinek – místo zranění je léčí.
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Klerik

Zlá pohroma

 • Na všechny nepřátele v oblasti působení je uvalena kletba, která sníží všechny jejich vlastnosti o 3.
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Klerik

Nestvůrná regenerace

 • Cílová bytost získá schopnost regenerovat si 3 životy každé kolo.
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Klerik

Inferno

 • Sesilatel způsobí, že cíl kouzla vzplane plamenem. Každé kolo bude cíl zraněn za 2k6 životů.
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Druid

Soví intuice

 • Cíl získá bonus k Moudrosti, který je roven polovině sesilatelovy úrovně.
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Druid

Vinná réva

 • Sesilatel vytvoří vlnící se vinnou révu, která může provést jednu z následujících tří akcí: zapletení (jako kouzlo), zpomalení pohybu (rychlost pohybu je poloviční), maskování (bonus +4 ke testům Skrývání)-
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Druid

Kulový blesk

 • Sesilatel vytvoří kulový blesk, který zasáhne cíl. Blesk způsobuje 1k6 zranění za úroveň sesilatele, až do maxima 15k6.
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Bigbyho poletující ruka

 • Nad cílem se objeví obří ruka, kvůli které se mu hůře útočí. Po dobu trvání kouzla odbrží postih -10 ke všem hodům na útok.
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Cejch

 • Objeví se koule plamenů (jedna za úroveň sesilatele) a náhodně zaměří a zasáhnou nepřátelské bytosti v oblasti působení. Pokud je v oblasti více bytostí než koulí, zraní jen nejbližší. Pokud je koulí více než bytostí, přebývající koule zmizí. Každá koule zraňuje za 1k6 životů za úroveň sesilatele (maximálně 15k6).
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Mestilův kyselinový štít

 • Sesilatele obklopí kyselinový štít – každá bytost, která zraní sesilatele způsobí normální zranění, ale také utrpí zranění za 1k6 životů +2 za úroveň sesilatele.
 • Úroveň kouzla: 5
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Žalozpěv

 • Sesilatelova píseň vyvolává energii smrti a ničení. Všichni nepřátelé v oblasti působení utrpí každé kolo snížení vlastnosti o 2 body na Sílu a Obratnost.
 • Úroveň kouzla: 6
 • Povolání: Bard

Zapuzení

 • Sesilatel dokáže zničit všechny vyvolané bytosti, přítelíčky, zvířecí společníky a bytosti z jiných sfér v oblasti působení. Zmizí bytosti s celkovou životaschopností rovnou dvojnásobnku sesilatelovy úrovně.
 • Úroveň kouzla: 6
 • Povolání: Klerik, Zaklínač (7), Čaroděj (7)

Lepší útočiště

 • Sesilatel se stane nehmotným. Žádná jiná bytost jej nedokáze odhalit. Útok nebo provedení nepřátelské akce Lepší útočiště zruší.
 • Úroveň kouzla: 6
 • Povolání: Klerik, Zaklínač (8), Čaroděj (8)

Spojenec z jiné sféry

 • Je vyvolána bytost z jiné sféry na pomoc sesilateli. Druh bytosti se liší podle přesvědčení sesilatele.
 • Úroveň kouzla: 6
 • Povolání: Klerik

Zabij nemrtvého

 • Toto kouzlo zabije nemrtvé bytosti s celkovou životaschopností 1k4 za úroveň sesilatele (do maxima 20k4). Kouzlo nejprve působí na bytosti s nejnižší životaschopností.
 • Úroveň kouzla: 6
 • Povolání: Klerik, Zaklínač, Čaroděj

Rozpad

 • Toto kouzlo způsobí vybranému výtvoru 1k6 zranění za úroveň sesilatele (do maxima 15k6).
 • Úroveň kouzla: 6
 • Povolání: Druid

Utopení

 • Sesilatel vytvoří v plicích cílové bytosti vodu. Bytost, která neuspěje v záchranném hodu na Vůli, bude zraněna za 90% svých životů. Golemy a další neživé bytosti nelze utopit.
 • Úroveň kouzla: 6
 • Povolání: Druid

Bigbyho srážející ruka

 • Objeví se obří ruka, která se pokusí srazit cíl na zem. Ruka má bonus +14 k testu Síly.
 • Úroveň kouzla: 6
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Isaacova větší bouře střel

 • Objeví se několik energetických střel (jedna za úroveň sesilatele, do maxima 20) a náhodně zaměří a zasáhnou nepřátelské bytosti v oblasti působení. Pokud je v oblasti více bytostí než střel, zraní jen nejbližší. Pokud je střel více než bytostí, jeden z cílů bude zasažen několika střelami. Každý střela zraňuje za 2k6 životů.
 • Úroveň kouzla: 6
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Pevný kámen

 • Vytvoří mrak, který paralyzuje všechny bytosti uvnitř, když je na 1k6 kol uzavře do kamene.
 • Úroveň kouzla: 7
 • Povolání: Druid

Bigbyho svírající ruka

 • Objeví se obří ruka, která zaútočí na cíl. Pokud ruka zasáhne a uspěje v testu sevření, drží protivníka po dobu trvání kouzla.
 • Úroveň kouzla: 7
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Silné zahřmění

 • Sesilatel vytvoří hlasitý zvuk, podobný hřmění bouře, který doplňuje tlaková vlna. Kouzlo má tři účinky. Za prvé, všechny bytosti v oblasti musí uspět v záchranném hodu na Vůli, jinak jsou na 1 kolo omráčeny. Za druhé, bytosti musí uspět v záchranném hodu na Výdrž, jinak jsou na 1 minutu ohlušeny. Za třetí, bytosti musí uspět v záchranném hodu na reflexy, jinak padnou k zemi.
 • Úroveň kouzla: 7
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Zemětřesení

 • Sesilatel kolem sebe vyvolá silné zemětřesení, které zraní všechny bytosti v oblasti působení za 1k6 životů za úroveň sesilatele (do maxima 10k6). Sesilatele zemětřesení neovlivní.
 • Úroveň kouzla: 8
 • Povolání: Klerik, Druid (9)

Bombardování

 • Z nebe padají kameny, které zraní všechny nepřátele v oblasti působení za 1k8 životů za úroveň sesilatele (do maxima 10k8).
 • Úroveň kouzla: 8
 • Povolání: Druid

Sluneční erupce

 • Sesilatel usměrní ohromný výbuch, který zraní všechny nemrtvé za 1k6 životů za úroveň sesilatele (do maxima 25k6). Ostatní bytosti jsou zraněny jen za 6k6 životů. Upíři jsou zničeni okamžitě, pokud neuspějí v záchranném hodu na Reflexy. Všichni nepřátelé v oblasti působení také musí uspět v záchranném hodu na Reflexy, jinak budou trvale oslepeni (slepotu lze magicky léčit).
 • Úroveň kouzla: 8
 • Povolání: Druid, Zaklínač, Čaroděj

Bigbyho sevřená pěst

 • Objeví se obří ruka, která zaútočí na cíl v každém kole po dobu trvání kouzla. Každý zásah způsobí zranění za 1k8 + 11 životů a pokud cíl neuspěje v záchranném hodu, je do konce kola omráčen.
 • Úroveň kouzla: 8
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Černá hůl

 • Cílová hůl se stane zbraní +4 a může seslat Rozptyl kouzla na každou bytost, kterou zasáhne.
 • Úroveň kouzla: 8
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Věčný nepřítel nemrtvých

 • Všichni spojenci v oblasti působení obdrží následující bonusy: imunita vůči negativnímu zranění, imunita vůči vysátí úrovně/energie, imunita snížení vlastnosti, imunita vůči jedům a imunita vůči nemocem
 • Úroveň kouzla: 9
 • Povolání: Klerik

Bigbyho drtící ruka

 • Objeví se obří ruka, která zaútočí na cíl. Pokud zasáhne a uspěje v testu sevření, po dobu trvání kouzla cíl pevně drží a obět utrpí 2k6 + 12 zranění každé kolo.
 • Úroveň kouzla: 9
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Černý meč katastrof

 • Sesilatel vytvoří černou sférickou trhlinu, která připomíná velký meč a bojuje po jeho boku. Meč nelze zranit fyzickým útokem, ale lze jej zrušit kouzlem Rozptyl kouzla nebo podobným. Pro účely zjišťování snížení zranění se meč považuje za zbraň +5.
 • Úroveň kouzla: 9
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj

Příliv boje

 • Kolem sesilatele začne prudce pršet déšť, který způsobí všem v oblasti (včetně sesilatele) svaté zranění. Každý cíl je zraněn za 30 až 100 životů.
 • Úroveň kouzla: 9
 • Povolání: Zaklínač, Čaroděj
U některých kouzel se vyskytují povolání, které mají číslo v závorce. To znamená, že to kouzlo znají také, ale patří do jiné úrovně kouzel.

Napsat komentář