IV. Epická prestižní povolání – Neverwinter Nights: Hordes of the Underdark

Každé z prestižních povolání se může stát epickým prestižným povoláním. Aby se tak stalo, tak postava musí dosáhnout celkové úrovně 20 a více. Dokud se tak nestane, tak postava nemůže pokračovat v získávání prestižních povolání.

Epický tajemný lučištník

 • Epický tajemný lučištník získá bonusovou odbornost za každé čtyři úrovně.

Bonusové odbornosti:

 • Ničivé kritické zranění (krátký luk, dlouhý luk), Epická zdatnost, Epické reflexy, Epická houževnatost, Epické zaměření na zbraň (krátký luk, dlouhý luk), Ohromná obratnost, Vylepšené kouzlení v boji, Ohromující kritická zranění (krátký luk, dlouhý luk).

Zvláštní:

 • Očarovaný šíp: Za každé dvě úrovně nad 9. se síla šípů vystřelených epickým tajemným lučištníkem zvýší o +1.

Epický vrah

 • Epický vrah získá bonusovou odbornost za každé čtyři úrovně.

Bonusové odbornosti:

 • Epické reflexy, Epické zaměření na dovednost (skrývání, tichý pohyb), Ohromná obratnost, Vylepšené kouzlení v boji, Vylepšený zákeřný útok, Ukryj sebe, Špičková iniciativa.

Zvláštní:

 • Zákeřný útok: Vylepšuje se o +1k6 za každé dvě úrovně nad 9.
 • Záchranné hody proti jedům: Vrah získá další +1 za každé dvě úrovně nad 10.

Epický černý strážce

 • Epický černý strážce získá bonusovou odbornost za každé tři úrovně.

Bonusové odbornosti:

 • Pancéřová kůže, Ničivé kritické zranění, Epická houževnatost, Epický démon, Epická zdatnost, Epická pověst, Epické zaměření na zbraň, Silný úder, Vylepšené kouzlení v boji, Vylepšený zákeřný útok, Ohromující kritická zranění, Pevné zdraví, Odvracení sfér.

Zvláštní:

 • Zákeřný útok: Vylepšuje se o +1k6 za každé dvě úrovně nad 9.
 • Vyvolej démona: Za každých pět úrovní černého strážce nad 10. získá vyvolaný démon bonus +2 k životaschopnosti, jeho přirozená zbroj se zlepší o +2 a jeho síla a inteligence se zvýší o +1.

Epický Tormův hrdina

 • Epický Tormův hrdina získá bonusovou odbornost za každé tři úrovně.

Bonusové odbornosti:

 • Samospouštěcí rychlé kouzlo, Samospouštěcí tiché kouzlo, Samospouštěcí klidné kouzlo, Pancéřová kůže, Snížená zranitelnost, Ničivé kritické zranění, Epická houževnatost, Epická zdatnost, Epické průrazné kouzlo, Epické zaměření na zbraň, Ohromná moudrost, Vylepšené kouzlení v boji, Vylepšená omračující pěst, Vylepšený vířivý útok, Ohromující kritická zranění, Odvracení sfér, Zaměření na kouzlo, Špicková iniciativa.

Zvláštní:

 • Posvátná obrana: Záchranné hody se zlepšují o +1 za každé 2 úrovně.
 • Božský hněv: Za každých pět úrovní se bonus k útoku, zranění a záchranným hodům zvýší o +2.

Epický trpasličí obránce

 • Epický trpasličí obránce získá bonusovou odbornost za každé čtyři úrovně.

Bonusové odbornosti:

 • Pancéřová kůže, Snížená zranitelnost, Ničivé kritické zranění, Odolnost vůči energii, Epická houževnatost, Epická zdatnost, Epické zaměření na zbraň, Ohromující kritická zranění, Pevné zdraví.

Zvláštní:

 • Obranný postoj: Za každé dvě úrovně nad 9. získá trpasličí obránce další možnost použití.
 • Snížená zranitelnost: Snížená zranitelnost se zvyšuje o 3 body za každé čtyři úrovně nad 10.

Epický pán smrti

 • Epický pán smrti získá bonusovou odbornost za každé tři úrovně.

Bonusové odbornosti:

 • Samo spouštěcí rychlé kouzlo, Samo spouštěcí tiché kouzlo, Samo spouštěcí klidné kouzlo, Odolnost vůči energii, Epické zaměření na kouzlo, Epické průrazné kouzlo, Vylepšené kouzlení v boji.

Zvláštní:

 • Nesmrtelná svěžest: Za každých pět úrovní získá další +5 trvalých životů.
 • Kostěná kůže: Vylepšuje se o +2 za každé čtyři úrovně nad 8.
 • Nemrtvá ruka: Může použít nadpřirozený útok vícekrát za den za každé tři úrovně.

Epický dračí učedník

 • Epický trpasličí obránce získá bonusovou odbornost za každé čtyři úrovně.

Bonusové odbornosti:

 • Pancéřová kůže, Samo spouštěcí rychlé kouzlo, Samo spouštěcí tiché kouzlo, Samo spouštěcí klidné kouzlo, Snížená zranitelnost, Epická pověst, Epická zdatnost, Epické zaměření na kouzlo, Epické průrazné kouzlo, Epická houževnatost, Vylepšené kouzlení v boji.

Zvláštní:

 • Síla dechové zbraně se zvyšuje o 1k10 za každé tři úrovně nad 10.
 • Třída obtížnosti záchranného hodu proti dechové zbrani se zvyšuje o +1 za každé 4 úrovně nad 10.

Epický měnavec

 • Epický pán smrti získá bonusovou odbornost za každé tři úrovně.

Bonusové odbornosti:

 • Samospouštěcí rychlé kouzlo, Samospouštěcí tiché kouzlo, Samospouštěcí klidné kouzlo, Podoba výtvoru, Podoba draka, Odolnost vůči energii, Epické zaměření na kouzlo, Epické průrazné kouzlo, Vylepšené kouzlení v boji, Ohromná moudrost, Podoba démona, Podoba nemrtvého.

Epický stínový tanečník

  • Epický stínový tanečník získá bonusovou odbornost za každé tři úrovně.

Bonusové odbornosti:

  • Epická oslepující rychlost, Epické zaměření na dovednost, Epické uhýbání, Epické reflexy, Epický pán stínů, Vylepšený vířivý útok, Ukryj sebe, Špičková iniciativa.

Zvláštní:

 • Vyvolej stín: Vyvolaná bytost získá další +2 k životaschopnosti za každé tři úrovně nad 9.
 • Stínový únik: Získá další +2 ke snížení zranění a další +1 ke schopnosti odolávat magickým zbraním za každých pět úrovní (tj. stínový tanečník na 15. úrovni má snížené zranění 12/+4).

Epický pán zbraně

 • Epický pán zbraně získá bonusovou odbornost za každé tři úrovně.

Bonusové odbornosti:

 • Pancéřová kůže, Snížená zranitelnost, Ničivé kritické zranění, Oslepující rychlost, Epická zdatnost, Epická houževnatost, Epické zaměření na zbraň, Vylepšený vířivý útok, Ohromující kritická zranění, Špičková iniciativa.

Zvláštní:

 • Špičkové zaměření na zbraň: Za každých pět úrovní se k vyvolené zbraní přidá bonus +1 k útoku.

Epický zvěd Harfeníků

 • Zvěd Harfeníků nemůže nikdy dosáhnout epického prestižního povolání, jelikož může získát max. 5 úrovní v prestižním povolání Zvěd Harfeníků.

Napsat komentář