Jak nastavit proměnnou?

V tomto článku se dozvíte, co to proměnná je, jak se nastaví, a k čemu se dá využít…

Co to je proměnná?
Proměnnou si lze představit jako krabici s určitým názvem ve které je uložena určitá informace. Hodnotu proměnné můžeme měnit.

Typy Proměnných:

 • Konstantní: Předdefinované v toolsetu. Příklad: int ABILITY_CONSTITUTION;
 • Lokální: Proměnná, která se nastavuje pomocí funkce SetLocalInt/String/Float(object oObject, string sVarName, int/float/string hodnota);nebo ručně, viz. níže.
 • Persistentní: Nastavují se pomocí scriptů, ukládají se do databáze.

Proměnné se dají dělit také podle dat, které nesou: viz. Druhá kapitola scriptování od Krtka.

Proměnnou můžete nastavit pro:

 • Modul
 • Lokaci
 • Objekt (Waypoint, spouště, hráče, NPC, umístitelný objekt, předměty, dveře)

Proměnnou nastavíte:

 • Scriptem
  Např. funkcí SetLocalTyp(...); a definicí objektu, na který proměnnou nastavujete, pro modul by to bylo:
  SetLocalInt(GetModule(),"test",1); //nastaví lokální proměnnou typu int pro modul s názvem test na 1
 • Ručně
  Tento způsob asi využijete nejvíce, je to u všech objektů, na které se dá nastavit stejné.
  Zobrazíte si vlastnosti modulu/lokace/objektu.
  Vyberete záložku Rozšířené.
  Kliknete na tlačítko Proměnné nebo  , napíšete název proměnné, vyberete typ a vepíšete hodnotu. Tlačítkem přidat ji přidáte atp.

Důležité: Pokud ručně zadáváte proměnné, mějte na paměti, že pokud chcete nastavit proměnnou pro všechny skřety co máte v modulu musíte proměnnou nastavit skřetovi v paletě. Proměnná, kterou nastavíte skřetovi, který zadává quest se projeví jen u něj.

Na co se proměnná dá použít?
Pomocí proměnných se ukládají předměty do perzistentních trezorů, zlaťáky do banky nebo se zjišťuje, kolik skřetů jste zabili apod.

Já osobně proměnné používám k optimalizaci scriptů, pomocí proměnných mi stačí vytvořit obecný script, který proměnné načte pro každý objekt zvlášť a podle toho ho změní.

ShaDoOoW

One response on “Jak nastavit proměnnou?

Napsat komentář