Ovládání Toolsetu

Přeložil jsem další část průvodce novým toolsetem, ze stránek Neverwinter Night 2 Toolset Guide. Jsou to takové ty hloupé rady, jako jakou klávesu stisknout a kam kliknout, aby to něco dělalo. Ani to nečtěte, na to přijdete stejně sami, že?

Obecný

 • Pravé kliknutí myši přepíná mezi okny Výběr (Select)/Kreslení (Paint) v objektech a terénech.

Manipulace s objekty (bytosti, umístitelné objekty (placeable), efekty a stromy)

 • Pro přesunutí objektu na souřadnice X/Y: Směrové šipky (nebo Alt+kurzorové šipky)
 • Rotovat objekt: (Nelze otáčet stromy)
 • Myší: Vyberte objekt(y) a pak podržte klávesu shift+pravým tlačítkem myši táhnout
 • Klávesnice: Ctrl+levé/pravé kurzorové šipky
 • Zvedání a snižování objektů:
 • Myš: podržení klávesy alt po dobu přesunu myši vpřed a vzad rychle zvedá/snižuje objekty
 • Myš (přesnost): Shift + klečko myši
 • Klávesnice (přesnost): PageUp/PageDown
 • Pro vytvoření objektu nad jiným umístitelným objektem, když budete objekt umisťovat podržte klávesu „S“
 • Pro položení objektu na zem stiskněte klávesu Space (mezerník)
 • Pro podržení umístitelných objektů na daném místě bez skutečného umístění, podržte klávesu CTRL
 • Pro uzamčení objektu na x-y pozici:“L”
 • Pro uzamčení objektu na pozici(výška): “Z”

Ovládání kamery

 • Kreslení – přesun kamery na x/y plochu: Podržte (Control + levé tlačítko myši) a táhněte
 • Otáčení kamery: Podržte Control + pravé tlačítko myši a táhněte
 • Otáčení kamery: stiskněte prostřední tlačítko myši, nebo kolečko a táhněte
 • Přizpůsobení výšky kamery: Ctrl + Shift + Vertikální pohyb myší
 • Přiblížení/oddálení ( Zoom): otočením kolečka myši

Umístění tile v interiéru

 • Otáčení tile: Levé a pravé kurzorové šipky
 • Přepínání mezi jednotlivými tile: Up a Down
 • Kopírování tile: s vybranými tilem, Pravé tlačítko provede kopii

4 responses on “Ovládání Toolsetu

Napsat komentář